Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikačné číslo: 1635
Univerzitný e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty
     
     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Architektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie.
Autor: Ing. Beáta Ballová
Pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Architektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie.
Abstrakt:Abstrakt BALLOVÁ, Beáta: Architektonické riešenie priestorov vytypovaných agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie -- obec Hosťová. (Bakalárska práca). Beáta Ballová -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, katedra záhradnej a krajinnej architektúry. -- Vedúci: Ing. arch. Ivan Čitáry, Phd. -- Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalársky -- Nitra: FZKI SPU, 2012, s 44 Bakalárska práca prestavuje zhrnutie potrebných informácií na analýzu Ranča Hosťová. V prvej časti poukazujeme na charakteristiku, význam riešenia problematiky cestovného ruchu, vidieckeho turizmu a agroturizmu. Upozorňujeme na druhy a formy cestovného ruchu a agroturizmu v dnešnej dobe. Ďalšia časť zahŕňa metodické postupy získavania potrebných údajov, charakteristiku objektu skúmania a následnosť krokov. V podstatnej časti sa zameriavame na Ranč v Hosťovej, kde sa venujeme histórií obce, lokalizačným údajom, podrobnému rozboru prostredia. Poukazujeme i na zaujímavosti v okolí obce Hosťová. Ďalej nasleduje súčasný stav riešeného územia a postupne sa dostaneme až k navrhovanému stavu riešeného územia, dotvoreným vhodnou zeleňou a prvkami drobnej architektúry, čo bolo i cieľom bakalárskej práce. Pri práci sme dospeli k záveru, že ponuka služieb, ale i propagácia ranča je málo rozvinutá, čo má za následok nízku návštevnosť a tým i finančný príjem. V poslednej kapitole sa zacieľujeme na návrh úpravy areálu, zlepšenie estetických a funkčných vlastností riešeného územia.
Kľúčové slová:cestovný ruch, vidiecka turistika, agroturistika, obec Hosťová, Ranč Hosťová

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene