Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Identifikační číslo: 1635
Univerzitní e-mail: ivan.citary [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Architektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie.
Autor:
Ing. Beáta Ballová
Pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Oponent:
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Architektonické a krajinarske riešenie priestorov agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie.
Abstrakt:
Abstrakt BALLOVÁ, Beáta: Architektonické riešenie priestorov vytypovaných agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie -- obec Hosťová. (Bakalárska práca). Beáta Ballová -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, katedra záhradnej a krajinnej architektúry. -- Vedúci: Ing. arch. Ivan Čitáry, Phd. -- Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalársky -- Nitra: FZKI SPU, 2012, s 44 Bakalárska práca prestavuje zhrnutie potrebných informácií na analýzu Ranča Hosťová. V prvej časti poukazujeme na charakteristiku, význam riešenia problematiky cestovného ruchu, vidieckeho turizmu a agroturizmu. Upozorňujeme na druhy a formy cestovného ruchu a agroturizmu v dnešnej dobe. Ďalšia časť zahŕňa metodické postupy získavania potrebných údajov, charakteristiku objektu skúmania a následnosť krokov. V podstatnej časti sa zameriavame na Ranč v Hosťovej, kde sa venujeme histórií obce, lokalizačným údajom, podrobnému rozboru prostredia. Poukazujeme i na zaujímavosti v okolí obce Hosťová. Ďalej nasleduje súčasný stav riešeného územia a postupne sa dostaneme až k navrhovanému stavu riešeného územia, dotvoreným vhodnou zeleňou a prvkami drobnej architektúry, čo bolo i cieľom bakalárskej práce. Pri práci sme dospeli k záveru, že ponuka služieb, ale i propagácia ranča je málo rozvinutá, čo má za následok nízku návštevnosť a tým i finančný príjem. V poslednej kapitole sa zacieľujeme na návrh úpravy areálu, zlepšenie estetických a funkčných vlastností riešeného územia.
Klíčová slova:
cestovný ruch, vidiecka turistika, agroturistika, obec Hosťová, Ranč Hosťová

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně