Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Identification number: 1637
University e-mail: robert.chlebo [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Small Animal Science (FAaFR)
Chief official - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts          Projects     Publications
     
Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Baláška
Diverzita peľových obnôžok na Slovensku
April 2017
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Balková
Ekologické aspekty včelárenia
May 2009
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Balková
Princípy ekologického a biodynamického včelárenia
April 2011
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Barát
Liečenie klieštikovitosti včelstiev
February 2019
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Benčať
Plemenárska práca - trvalo udržateľný manažment pôvodných populácií včiel na Slovensku
April 2017
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Benčať
Plemenárska práca vo včelárstve
May 2015
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Klaudia Blažová
Liečenie klieštikovitosti včelstiev
March 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klaudia Blažová
Vyhodnotenie viacnásobného preliečenia včelstiev proti klieštikovitosti
March 2018
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Brzulová
Výskyt opeľovačov na slnečnici ročnej
April 2010
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Čopík
Lakťový index trúdov v slovenskej populácii včely medonosnej
April 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Čopík
Lakťový index v slovenskej populácii včely medonosnej
April 2016
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Durančík
Liečenie klieštikovitosti včelstiev
March 2018
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Durančík
Spôsoby liečenia klieštikovosti včelstiev na Slovensku
February 2020Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Eliášová
Vlastnosti a využitie medu
April 2008
Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eva Flimelová
Jednodruhové medy na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Greš
Cukornatosť nektáru vybraných včelársky významných rastlín
April 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radovan Harčarufka
Liečenie klieštikovitosti včelstiev
April 2017Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radovan Harčarufka
Porovnanie účinnosti rôznych spôsobov tlmenia klieštikovitosti včelstiev
April 2019
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Tomáš Hauvetter
Apiterapeutické využitie včelích produktov
April 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Horný
Apiterapeutické využitie včelích produktov
April 2018Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Hostačná
Zootechnické zásahy v priebehu včelárskeho roka
February 2020
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Hučeková
Príčiny strát včelstiev na Slovensku
April 2010
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Hudák
Zmeny v antiradikálovej aktivite obnôžkového peľu počas včelárskej sezóny
April 2017
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Jánošíková
Obsah mastných kyselín v monoflorálnom obnôžkovom peli
April 2013Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lenka Janovčíková
Choroby včiel a včelieho plodu na Slovensku
May 2010
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Menelaos Kanakis
Beekeeping management under various climate condition
May 2013
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Klenková
Anatómia, morfológia a fyziológia včely medonosnej
May 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Klenková
Spotrebiteľské preferencie pri kúpe včelích produktov
April 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Knapíková
Apiterapeutické využitie včelích produktov
April 2017
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Knapíková
Vplyv akustických vĺn na populáciu klieštika včelieho Varroa destructor vo včelstvách
April 2019
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Kohút
Botanický pôvod obnôžkového peľu vo včelstvách
April 2017
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Kohút
Ekológia opeľovačov na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Ladislav Kohút
Faktory ovplyvňujúce životaschopnosť včelstiev na Slovensku
September 2021
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudovít Kollár
Návrh technologického vybavenia včelárskej prevádzky
April 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ľudovít Kollár
Technické riešenie liniek na spracovanie medu
May 2012Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Éva Kovács
Liečenie klieštikovitosti včelstiev
May 2012
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Éva Kovács
Porovanie liečebných metód proti klieštikovitosti včelstiev
March 2014Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Krištofová
Selekcia matiek včely medonosnej na zvýšenú odolnosť voči bakteriálnym nákazám
April 2019
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Kyčerková
Nektárodajnosť vybraných hybridov slnečnice ročnej
April 2010
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Kyčerková
Význam včely medonosnej pri opeľovaní poľnohospodárskych kultúr
May 2008Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ádám László
Nozémová nákaza včelstiev
February 2019
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Markovič
Alternatívne spôsoby chovu včelstiev
March 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominik Markovič
Účinnosť rotenonu na liečenie klieštikovitosti včelstiev
March 2018
Displaying the final thesis
44.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marián Masár
Zdroje peľovej znášky v rôznych krajinných typoch.
April 2017Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Marián Masár
Zdroje peľovej znášky v rôznych krajinných typoch.
May 2017Displaying the final thesis
46.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Daniela Matisova
Identifikácia metód falšovania medu na slovenskom trhu (externá forma)
September 2023
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniela Matisova
Kvalita slovenských medov
May 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Matisova
Kvalita slovenských medov
April 2010
Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Nina Mihaličková
Včelie produkty
February 2021
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Adam Mikolaj
Chov čmeľov
May 2012Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Anton Monka, PhD.
Fyzikálno-chemické vlastnosti slovenských medov
April 2010
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Moravčíková
Rentabilita presunov včelstiev a opeľovacej činnosti vo vybranej včelárskej prevádzke
April 2008Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Nosálová
Včelie produkty a ich význam pre výživu a zdravie človeka
May 2018
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Pagáč
Prevádzkové činnosti a inovácie na profesionálnej včelárskej farme
April 2010
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Pinter
Trhový sortiment včelích produktov a ich kvalita
April 2008Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Pobežalová
Hodnotenie senzorických vlastností jednodruhových medov
May 2009
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Pobežalová
Hodnotenie senzorických vlastností medov a medoviny
April 2011Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Podsklanová
Potenciál včelej pastvy na Slovensku
April 2011
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Podsklanová
Zdroje včelej pastvy na Slovensku
May 2009Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mikuláš Polaček
Straty včelstiev na Slovensku
April 2013Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Štefan Polaček
Sortiment jednodruhových medov na Slovensku
February 2020Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
Final thesis
Written by (author): Luisa Rico del Valle
Status of beekeeping sector and bee hives management in Spain
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Romaňáková
Monitoring včelej pastvy v lokalite Staré Hory
April 2009
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ladislav Sinčák
Možnosti rozvoja slovenského včelárstva
April 2008
Displaying the final thesis
65.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Jaroslav Slabý
Diagnostika patogénov vo včelstvách na lokalite Čeľadice
April 2014
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jaroslav Slabý
Liečenie klieštikovitosti včelstiev
May 2011
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Martina Smutná
Vtáčkare a ich chov
May 2011
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Steinsdorferová
Podnikateľský plán včelárskej farmy Drahovce
May 2020
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Sýkorová
Vplyv cudzoopelenia na výšku úrod slnečnice ročnej
April 2010Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Bálint Szakállos
Zootechnické zásahy v priebehu včelárskeho roka
March 2020
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Šedík, PhD.
Honey trade in the European Union
April 2014
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Daniela Šimonová
Apiterapeutické využitie včelích produktov vo veterinárnej praxi
May 2013
Displaying the final thesis
73.Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Marek Urban
Kontinuálny monitoring včelstiev prostredníctvom elektronických zariadení
September 2022
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress