Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martina Hanová, PhD. (née Kopková)
Identification number: 1638
University e-mail: martina.hanova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

     
          Publications
     
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nina Bariaková
ANALÝZA ZMIEN PREFERENCIÍ SPOTREBITEĽOV PRI NÁKUPE POTRAVÍN
April 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Bartolovicová
Výkonnosť slovenského poľnohospodárstva v komparácii s krajinami EÚ.
May 2013Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Bartolovicová
Vývoj domáceho a zahraničného cestovného ruchu v Slovenskej republike
May 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Stefaniia Belinska
Disparity regiónov na základe kontextových indikátorov Spoločnej poľnohospodárskej politiky
April 2020
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Blahová
Aplikácia modelov zásob vo vybranom výrobnom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viera Blahútová
Hodnotenie vývoja a stavu pracovných síl v agrárnom sektore Slovenska
April 2019Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Kristína Blehová
Metódy rozhodovacej analýzy a ich využitie
May 2019Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Norbert Blezsák
Hodnotenie efektívnosti vybraných odvetví rastlinnej výroby
May 2012Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adam Bosák
Analýza trhu podnikových informačných systémov
May 2018Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Čierniková
Kritéria výberu vysokej školy a študijného odboru
April 2018
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Diana Ditteová
Výkonnosť odvetví národného hospodárstva Slovenska v európskom priestore
April 2019
Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Katarína Dudová
Bezpečnosť a sebestačnosť potravín vybraných krajín EÚ
May 2019
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Ďuriš
Analýza vybraných ukazovateľov trhu práce v krajinách Európskej únie
April 2019
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Fančovičová
Faktory socioekonomickej vyspelosti regiónov krajín Európskej únie
April 2019
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Magdaléna Frančeková
Modelovanie spotreby v krajinách V4 a Rakúsku s využitím SUR modelov
April 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Elizabeta Glesková
Výber optimálnych bankových produktov
May 2016
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Grófová
Vybrané modely diskrétnej voľby: teória a jej aplikácie
April 2018
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Haringová
Trh s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike
May 2016
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Soňa Holíčková
Indikátory potravinovej bezpečnosti vo vybraných krajinách EÚ
May 2018
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Romana Hrašková
Komparácia životnej úrovne obyvateľstva SR s vybranými krajinami EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Romana Hrašková
Vplyv vybraných faktorov na zamestnanosť vo vybraných odvetviach hospodárstva krajín EÚ.
April 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Hruštinárová
Postavenia Slovenska v Európskej únii na základe konvergenčných tendencií
April 2018Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Iliašová
Trh s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike a jeho komparácia s krajinami EÚ
April 2013
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Kolejáková
Priestorová analýza zamestnanosti odvetví národných hospodárstiev krajín EÚ
May 2017Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Viktória Korcsoková
Metódy rozhodovacej analýzy a ich využitie
May 2018
Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Viktória Korcsoková
Metódy rozhodovacej analýzy a ich využitie
May 2020
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alexandra Korenačková
Ekonomické postavenie obyvateľa Slovenskej republiky v európskom priestore.
April 2015
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Stanislava Kováčová
Príjmová nerovnosť v odvetviach národných hospodárstiev krajín EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Diana Krajmerová
Analýza výdavkov na spotrebu domácností vo vybraných krajinách EÚ a sveta.
April 2015
Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martina Lieskovská
Fundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaní
April 2021
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Lőrinczová
Analýza trhu s nehnuteľnosťami v SR
May 2012Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Slavka Ludašová
Regionálna analýza zamestnanosti vo vybraných odvetviach Slovenskej republiky
May 2011
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Lukášová
Výdavky domácností na potraviny v krajinách Európskej únie
April 2015
Displaying the final thesis
34.Final thesis is submittedDT
Written by (author): Bc. Lukáš Majtan
Model finančnej analýzy podniku
April 2020Displaying the final thesis
35.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Ivana Malinová
AGENDA 2030 pre udržateľný rozvoj - plnenie cieľa o nerovnostiach
April 2020
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michala Málková
Technická analýza - nástroj investičného rozhodovania
April 2017
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Mokošová
Analýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚ
April 2014
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rastislav Morávek
Analýza odvetvovej zamestnanosti v EU
May 2011
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Navrátilová
Komparatívna analýza výkonnosti slovenského poľnohospodárstva s vybranými krajinami.
April 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Navrátilová
Regionálna analýza zamestnanosti vo vybraných odvetviach hospodárstva SR
May 2012Displaying the final thesis
41.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Andrej Nikel
Vplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch sveta
April 2021Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. RNDr. Mária Odrášková, PhD.
Výber optimálnej formy financovania investícií
April 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Pastier
Kvantifikácia faktorov ovplyvňujúcich trh s nehnuteľnosťami
May 2012
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Pechová
Komparácia výkonnosti poľnohospodárstva Slovenska s vybranými krajinami EÚ
May 2017
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcel Purma
Modely oceňovania opcii
April 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriana Rašovská, PhD.
ANALÝZA VÝDAVKOV NA REKLAMU V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE
May 2012
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Sailer
Optimalizácia dopravy vo vybranom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Patrik Sailer
VÝDAVKY NA SPOTREBU DOMÁCNOSTÍ VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH.
April 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Sendreiová
Ekonomické a sociálne disparity regiónov Slovenskej republiky
May 2017
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Petra Sihelská
Udržateľná spotreba potravín v krajinách EÚ
April 2021Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Somorová
REGIONÁLNA KOMPARÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV DOMÁCNOSTÍ
April 2015
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Somorová
Výdavky a príjmy domácností v krajinách Európskej únie
May 2017
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Elena Szabová
Postavenie podnikov agropotravinárskeho priemyslu v hospodárstve Slovenskej republiky.
May 2015
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michaela Šimuneová
Hodnotenie životnej úrovne obyvateľov vybraných krajín sveta
April 2016
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michaela Šimuneová
Klúčové faktory trhu práce vo vybraných odvetviach hospodárstva krajín EÚ
May 2014Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tibor Tomašovič
Analýza trhu s nehnuteľnosťami na bývanie na Slovensku
May 2011
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tibor Tomašovič
ANALÝZA TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI NA BÝVANIE VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE
April 2013
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Zelinová
Hodnotenie bezpečnosti potravín vo vybraných krajinách sveta
April 2016
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Natália Zolcerová
Migrácia pracovnej sily zo Slovensku do vybraných krajín EÚ
May 2018
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Zuzula
Migrácia do Európy a jej socioekonomické determinanty
April 2018
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Zuzula
Socio-ekonomické postavenie krajín Európy vo vzťahu k migrácii
May 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress