Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martina Hanová, PhD. (rod. Kopková)
Identifikačné číslo: 1638
Univerzitný e-mail: martina.hanova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Bariaková
ANALÝZA ZMIEN PREFERENCIÍ SPOTREBITEĽOV PRI NÁKUPE POTRAVÍN
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Bartolovicová
Výkonnosť slovenského poľnohospodárstva v komparácii s krajinami EÚ.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Bartolovicová
Vývoj domáceho a zahraničného cestovného ruchu v Slovenskej republike
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Stefaniia Belinska
Disparity regiónov na základe kontextových indikátorov Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Blahová
Aplikácia modelov zásob vo vybranom výrobnom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viera Blahútová
Hodnotenie vývoja a stavu pracovných síl v agrárnom sektore Slovenska
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Kristína Blehová
Metódy rozhodovacej analýzy a ich využitie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Norbert Blezsák
Hodnotenie efektívnosti vybraných odvetví rastlinnej výroby
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Bosák
Analýza trhu podnikových informačných systémov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Čierniková
Kritéria výberu vysokej školy a študijného odboru
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Ditteová
Výkonnosť odvetví národného hospodárstva Slovenska v európskom priestore
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Dudová
Bezpečnosť a sebestačnosť potravín vybraných krajín EÚ
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Ďuriš
Analýza vybraných ukazovateľov trhu práce v krajinách Európskej únie
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Fančovičová
Faktory socioekonomickej vyspelosti regiónov krajín Európskej únie
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Magdaléna Frančeková
Modelovanie spotreby v krajinách V4 a Rakúsku s využitím SUR modelov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Elizabeta Glesková
Výber optimálnych bankových produktov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Grófová
Vybrané modely diskrétnej voľby: teória a jej aplikácie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Haringová
Trh s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Soňa Holíčková
Indikátory potravinovej bezpečnosti vo vybraných krajinách EÚ
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Romana Hrašková
Komparácia životnej úrovne obyvateľstva SR s vybranými krajinami EÚ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Romana Hrašková
Vplyv vybraných faktorov na zamestnanosť vo vybraných odvetviach hospodárstva krajín EÚ.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Hruštinárová
Postavenia Slovenska v Európskej únii na základe konvergenčných tendencií
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Iliašová
Trh s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike a jeho komparácia s krajinami EÚ
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Kolejáková
Priestorová analýza zamestnanosti odvetví národných hospodárstiev krajín EÚ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Viktória Korcsoková
Metódy rozhodovacej analýzy a ich využitie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Viktória Korcsoková
Metódy rozhodovacej analýzy a ich využitie
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Korenačková
Ekonomické postavenie obyvateľa Slovenskej republiky v európskom priestore.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Kováčová
Príjmová nerovnosť v odvetviach národných hospodárstiev krajín EÚ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Krajmerová
Analýza výdavkov na spotrebu domácností vo vybraných krajinách EÚ a sveta.
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martina Lieskovská
Fundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaní
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Lőrinczová
Analýza trhu s nehnuteľnosťami v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Slavka Ludašová
Regionálna analýza zamestnanosti vo vybraných odvetviach Slovenskej republiky
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Lukášová
Výdavky domácností na potraviny v krajinách Európskej únie
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lukáš Majtan
Model finančnej analýzy podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ivana Malinová
Socioekonomické postavenia Slovenska v Európskej únii.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michala Málková
Technická analýza - nástroj investičného rozhodovania
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Mokošová
Analýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚ
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rastislav Morávek
Analýza odvetvovej zamestnanosti v EU
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Navrátilová
Komparatívna analýza výkonnosti slovenského poľnohospodárstva s vybranými krajinami.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Navrátilová
Regionálna analýza zamestnanosti vo vybraných odvetviach hospodárstva SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Andrej Nikel
Vplyv klimatických zmien na ekonomický rast vybraných regiónoch sveta
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. RNDr. Mária Odrášková, PhD.
Výber optimálnej formy financovania investícií
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Pastier
Kvantifikácia faktorov ovplyvňujúcich trh s nehnuteľnosťami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Pechová
Komparácia výkonnosti poľnohospodárstva Slovenska s vybranými krajinami EÚ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Purma
Modely oceňovania opcii
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriana Rašovská, PhD.
ANALÝZA VÝDAVKOV NA REKLAMU V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Sailer
Optimalizácia dopravy vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Sailer
VÝDAVKY NA SPOTREBU DOMÁCNOSTÍ VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH KRAJINÁCH.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Sendreiová
Ekonomické a sociálne disparity regiónov Slovenskej republiky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Petra Sihelská
Udržateľná spotreba potravín v krajinách EÚ
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Somorová
REGIONÁLNA KOMPARÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV DOMÁCNOSTÍ
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Somorová
Výdavky a príjmy domácností v krajinách Európskej únie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Elena Szabová
Postavenie podnikov agropotravinárskeho priemyslu v hospodárstve Slovenskej republiky.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Šimuneová
Hodnotenie životnej úrovne obyvateľov vybraných krajín sveta
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Šimuneová
Klúčové faktory trhu práce vo vybraných odvetviach hospodárstva krajín EÚ
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tibor Tomašovič
Analýza trhu s nehnuteľnosťami na bývanie na Slovensku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Tomašovič
ANALÝZA TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI NA BÝVANIE VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Zelinová
Hodnotenie bezpečnosti potravín vo vybraných krajinách sveta
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Natália Zolcerová
Migrácia pracovnej sily zo Slovensku do vybraných krajín EÚ
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Zuzula
Migrácia do Európy a jej socioekonomické determinanty
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Zuzula
Socio-ekonomické postavenie krajín Európy vo vzťahu k migrácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná