Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martina Hanová, PhD. (rod. Kopková)
Identifikačné číslo: 1638
Univerzitný e-mail: martina.hanova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MORAVČÍKOVÁ, D. -- HANOVÁ, M. Agriculture students´ perceptions towards entrepreneurship and farming: the Slovakian case.  In ESRS 2019 - Rural futures in a complex world Trondheim. Trondheim : Norwegian Center for Rural Research. (2019), s. 266. URL: http://1whgt51045oh2qznq6mm4w5m-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/10/2019/07/book-of-abstracts-2019-upd-1-2.pdf.

Originálny názov:
Agriculture students´ perceptions towards entrepreneurship and farming: the Slovakian case
Autor: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (50%)
Ing. Martina Hanová, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra spoločenských vied
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Norwegian Center for Rural Research
Miesto vydania:
Trondheim
Rok zverejnenia:
2019
URL: http://1whgt51045oh2qznq6mm4w5m-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/10/2019/07/book-of-abstracts-2019-upd-1-2.pdf
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 266
Do strany:
266
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
ESRS 2019 - Rural futures in a complex world Trondheim
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Kľúčové slová:
slovenčina: študenti, farmy, podnikanie, poľnohospodárstvo
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ESRS 2019 - Rural futures in a complex world Trondheim. Trondheim: Norwegian Center for Rural Research, 2019.

Originálny názov:
ESRS 2019 - Rural futures in a complex world Trondheim
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Norwegian Center for Rural Research
Miesto vydania:
Trondheim
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)