Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martina Hanová, PhD. (rod. Kopková)
Identifikačné číslo: 1638
Univerzitný e-mail: martina.hanova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)

     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALLOVÁ, M. -- HANOVÁ, M. Information and communication technology and their influence on businesses growth in Slovakia.  In EMAN 2019 - economics and management. Belehrad : Association of Economists and Managers of the Balkans. (2019), s. 143--148. URL: http://https//doi.org/10.31410/EMAN.S.P.2019.143.

Originálny názov:
Information and communication technology and their influence on businesses growth in Slovakia
Autor: Ing. Marcela Hallová, PhD. (50%)
Ing. Martina Hanová, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra informatiky
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Association of Economists and Managers of the Balkans
Miesto vydania:
Belehrad
Rok zverejnenia:
2019
URL:
http://https//doi.org/10.31410/EMAN.S.P.2019.143
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
143
Do strany: 148
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
EMAN 2019 - economics and management
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová:
slovenčina: informačné a komunikačné technológie, informatizácia, internet, poľnohospodárstvo, podniky
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 11.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

EMAN 2019 - economics and management. Belehrad: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019.

Originálny názov:
EMAN 2019 - economics and management
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Association of Economists and Managers of the Balkans
Miesto vydania:
Belehrad
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
11.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)