Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identifikační číslo: 163
 
odborná asistentka - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

     
Absolvent
     
     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práce
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Babóšová
Prevádzkové podmienky vybudovanej ČOV Sládkovičovo
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tímea Baková
Kvalita vody štrkovísk v katastrálnom území Šurany
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Michaela Balážová
Environmentalistika v odpadovom hospodárstve
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Michaela Balážová
Vplyv ochrany vodárenských zdrojov na poľnohospodársku výrobu
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Patrik Belianský
Revitalizácia súčasného stavu vodnej nádrže Veľké Uherce
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Borza
Náhrada škody spôsobená imisiami vplyvom Elektrární Vojany
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Monika Cudráková
Vývoj kvality ovzdušia v Žilinskom kraji
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Danko
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže Slepčany
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Kristína Domagalová
Vodné hospodárstvo v obci Cabaj - Čápor
červen 2017Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Lucia Farkašová
Znečistenie povrchových vôd odpadmi
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Nikola Fidermáková
Vodárenská nádrž Tichý Potok
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Nikola Fidermáková
Vodárenská nádrž Tichý Potok a zdroje vody
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Vladimír Fraňo
Hodnotenie malej vodnej nádrže Prusy
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Martina Fúsková
Majetková ujma v ochranných pásmach vodných zdrojov v obci Podhorany
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Adrienn Gál
Vplyv skládok odpadu na kvalitu ovzdušia
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Adrienn Gál
Vývoj imisií na Slovensku v priebehu rokov 1990 - 2013
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Martin Gmitter
Ekonomická škoda v imisne zaťaženej oblasti v Nitrianskom kraji
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Erika Habánová
Zhodnotenie prevádzkových parametrov čistiarne odpadových vôd v Šali
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Eva Homolová
Stanovenie všobecnej hodnoty pozemkov v katastrálnom území Svätuša
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martina Homolová
Stanovenie všobecnej hodnoty pozemkov v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Veronika Horniaková
Vplyv dopravy na kvalitu ovzdušia v okrese Levice
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Silvia Hozlárová
Vplyv povodia na kvalitu vody v malej vodnej nádrži Kučišdorfská
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Július Chládek
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Kráľov Brod
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Juraj Ivan
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Martin Kiko
Kvalita a monitoring ovzdušia vo vybranej lokalite
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jozef Kubis
Kvalita ozdušia v Európskej únii za posledných 10 rokov
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jozef Kubis
Vplyv spaľovne odpadu na kvalitu ovzdušia
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marián Kucharík
Návrh protipovodňových opatrení pre zvýšenú aktivitu vodného toku Podlužianka
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marián Kucharík
Vodný režim povrchovej vody vodného toku Podlužianka
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mária Lacušková
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v mikroregióne Radošinka
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Mária Lacušková
Vodné hospodárstvo na Slovensku v priebehu rokov 2003 a 2010
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Gabriela Lojanová
Kvalita a kvantita vody vo vodárenskej nádrži Starina
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Gabriela Lojanová
Vodárenská nádrž Starina
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Machovič
Náhrada škôd spôsobená imisiami v hospodáriacich družstvách Koš a Horná Nitra
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Olšáková
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Mojmírovce
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce je rozpracována
BP
Autor: Martin Orihel
Posudzovanie účinkov exhalátov na poľnohospodársku výrobu
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Eva Palcútová
Ekonomická škoda v imisne zaťaženej oblasti okres Komárno
červen 2012Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Eva Palcútová
Posúdenie emisnej situácie v spádovej oblasti okresu Komárno
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Mária Pažická
Vplyv ochrany vodárenských zdrojov na poľnohospodársku výrobu
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jozef Remeselník
Kvalita vody a znečisťovanie vôd v okolí Banskej Štiavnice
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Ing. Jozef Remeselník
Kvalita vody a znečisťovanie vôd v okolí Banskej Štiavnici
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Ing. Jozef Remeselník
Kvalita vody a znečisťovanie vôd v okolí Banskej Štiavnici
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jozef Remeselník
Zhodnotenie kvality povrchových a podzemných vôd v mikropovodí Sikenica
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Kristína Slováková
Ekonomické škody vplyvom imisií v Nitrianskom kraji - analýza parametrov
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Veronika Soldánová
Vodné hospodárstvo v Banskej Štiavnici - banskoštiavnické tajchy
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Stanček
Ekonomické škody spôsobené imisiami
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce je rozpracována
BPAutor: Nikoleta Študencová
Kvantitatívny a kvalitatívny monitoring povodia Váhu v meniacej sa klíme
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Eva Trenčíková
Ekonomické škody spôsobené imisiami
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Erika Vachová
Ekonomické škody vo vybranej imisnej oblasti - podľa bydliska študenta
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Erika Vachová
Ekonomické škody vplyvom imisií v okrese Nové Zámky
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována