Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identifikačné číslo: 163
 
odborná asistentka - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

     Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca     
     Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Babóšová
Prevádzkové podmienky vybudovanej ČOV Sládkovičovo
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tímea Baková
Kvalita vody štrkovísk v katastrálnom území Šurany
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Balážová
Environmentalistika v odpadovom hospodárstve
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Balážová
Vplyv ochrany vodárenských zdrojov na poľnohospodársku výrobu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Patrik Belianský
Revitalizácia súčasného stavu vodnej nádrže Veľké Uherce
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Borza
Náhrada škody spôsobená imisiami vplyvom Elektrární Vojany
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Cudráková
Vývoj kvality ovzdušia v Žilinskom kraji
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Danko
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže Slepčany
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Domagalová
Vodné hospodárstvo v obci Cabaj - Čápor
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Lucia Farkašová
Znečistenie povrchových vôd odpadmi
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Fidermáková
Vodárenská nádrž Tichý Potok
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Fidermáková
Vodárenská nádrž Tichý Potok a zdroje vody
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Fraňo
Hodnotenie malej vodnej nádrže Prusy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Martina Fúsková
Majetková ujma v ochranných pásmach vodných zdrojov v obci Podhorany
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adrienn Gál
Vplyv skládok odpadu na kvalitu ovzdušia
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adrienn Gál
Vývoj imisií na Slovensku v priebehu rokov 1990 - 2013
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Martin Gmitter
Ekonomická škoda v imisne zaťaženej oblasti v Nitrianskom kraji
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Habánová
Zhodnotenie prevádzkových parametrov čistiarne odpadových vôd v Šali
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Homolová
Stanovenie všobecnej hodnoty pozemkov v katastrálnom území Svätuša
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martina Homolová
Stanovenie všobecnej hodnoty pozemkov v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Horniaková
Vplyv dopravy na kvalitu ovzdušia v okrese Levice
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Hozlárová
Vplyv povodia na kvalitu vody v malej vodnej nádrži Kučišdorfská
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Július Chládek
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Kráľov Brod
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Juraj Ivan
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Martin Kiko
Kvalita a monitoring ovzdušia vo vybranej lokalite
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Kubis
Kvalita ozdušia v Európskej únii za posledných 10 rokov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Kubis
Vplyv spaľovne odpadu na kvalitu ovzdušia
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Kucharík
Návrh protipovodňových opatrení pre zvýšenú aktivitu vodného toku Podlužianka
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marián Kucharík
Vodný režim povrchovej vody vodného toku Podlužianka
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Lacušková
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v mikroregióne Radošinka
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Lacušková
Vodné hospodárstvo na Slovensku v priebehu rokov 2003 a 2010
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Lojanová
Kvalita a kvantita vody vo vodárenskej nádrži Starina
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Gabriela Lojanová
Vodárenská nádrž Starina
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Machovič
Náhrada škôd spôsobená imisiami v hospodáriacich družstvách Koš a Horná Nitra
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Olšáková
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Mojmírovce
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Martin Orihel
Posudzovanie účinkov exhalátov na poľnohospodársku výrobu
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Palcútová
Ekonomická škoda v imisne zaťaženej oblasti okres Komárno
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Palcútová
Posúdenie emisnej situácie v spádovej oblasti okresu Komárno
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mária Pažická
Vplyv ochrany vodárenských zdrojov na poľnohospodársku výrobu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Remeselník
Kvalita vody a znečisťovanie vôd v okolí Banskej Štiavnice
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Jozef Remeselník
Kvalita vody a znečisťovanie vôd v okolí Banskej Štiavnici
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Jozef Remeselník
Kvalita vody a znečisťovanie vôd v okolí Banskej Štiavnici
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Remeselník
Zhodnotenie kvality povrchových a podzemných vôd v mikropovodí Sikenica
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristína Slováková
Ekonomické škody vplyvom imisií v Nitrianskom kraji - analýza parametrov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Soldánová
Vodné hospodárstvo v Banskej Štiavnici - banskoštiavnické tajchy
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Stanček
Ekonomické škody spôsobené imisiami
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Nikoleta Študencová
Kvantitatívny a kvalitatívny monitoring povodia Váhu v meniacej sa klíme
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Trenčíková
Ekonomické škody spôsobené imisiami
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erika Vachová
Ekonomické škody vo vybranej imisnej oblasti - podľa bydliska študenta
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Vachová
Ekonomické škody vplyvom imisií v okrese Nové Zámky
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná