Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identifikačné číslo: 163
Univerzitný e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Babóšová
Prevádzkové podmienky vybudovanej ČOV Sládkovičovo
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tímea Baková
Kvalita vody štrkovísk v katastrálnom území Šurany
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Balážová
Environmentalistika v odpadovom hospodárstve
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Balážová
Vplyv ochrany vodárenských zdrojov na poľnohospodársku výrobu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Belianský
Revitalizácia súčasného stavu vodnej nádrže Veľké Uherce
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Borza
Náhrada škody spôsobená imisiami vplyvom Elektrární Vojany
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Cudráková
Vývoj kvality ovzdušia v Žilinskom kraji
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Danko
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže Slepčany
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Domagalová
Vodné hospodárstvo v obci Cabaj - Čápor
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lucia Farkašová
Znečistenie povrchových vôd odpadmi
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Fidermáková
Vodárenská nádrž Tichý Potok
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Fidermáková
Vodárenská nádrž Tichý Potok a zdroje vody
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Fraňo
Hodnotenie malej vodnej nádrže Prusy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martina Fúsková
Majetková ujma v ochranných pásmach vodných zdrojov v obci Podhorany
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrienn Gál
Vplyv skládok odpadu na kvalitu ovzdušia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrienn Gál
Vývoj imisií na Slovensku v priebehu rokov 1990 - 2013
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Gmitter
Ekonomická škoda v imisne zaťaženej oblasti v Nitrianskom kraji
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Habánová
Zhodnotenie prevádzkových parametrov čistiarne odpadových vôd v Šali
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Homolová
Stanovenie všobecnej hodnoty pozemkov v katastrálnom území Svätuša
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Homolová
Stanovenie všobecnej hodnoty pozemkov v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Veronika Horniaková
Kvalita ovzdušia v blízkosti skládok odpadu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Hozlárová
Vplyv povodia na kvalitu vody v malej vodnej nádrži Kučišdorfská
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Július Chládek
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Kráľov Brod
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Juraj Ivan
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martin Kiko
Kvalita a monitoring ovzdušia vo vybranej lokalite
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Kubis
Kvalita ozdušia v Európskej únii za posledných 10 rokov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Kubis
Vplyv spaľovne odpadu na kvalitu ovzdušia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marián Kucharík
Návrh protipovodňových opatrení pre zvýšenú aktivitu vodného toku Podlužianka
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Kucharík
Vodný režim povrchovej vody vodného toku Podlužianka
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Lacušková
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v mikroregióne Radošinka
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Lacušková
Vodné hospodárstvo na Slovensku v priebehu rokov 2003 a 2010
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Lojanová
Kvalita a kvantita vody vo vodárenskej nádrži Starina
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriela Lojanová
Vodárenská nádrž Starina
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Machovič
Náhrada škôd spôsobená imisiami v hospodáriacich družstvách Koš a Horná Nitra
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Olšáková
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Mojmírovce
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martin Orihel
Posudzovanie účinkov exhalátov na poľnohospodársku výrobu
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Palcútová
Ekonomická škoda v imisne zaťaženej oblasti okres Komárno
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Palcútová
Posúdenie emisnej situácie v spádovej oblasti okresu Komárno
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mária Pažická
Vplyv ochrany vodárenských zdrojov na poľnohospodársku výrobu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Remeselník
Kvalita vody a znečisťovanie vôd v okolí Banskej Štiavnice
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jozef Remeselník
Kvalita vody a znečisťovanie vôd v okolí Banskej Štiavnici
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Jozef Remeselník
Kvalita vody a znečisťovanie vôd v okolí Banskej Štiavnici
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jozef Remeselník
Zhodnotenie kvality povrchových a podzemných vôd v mikropovodí Sikenica
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Slováková
Ekonomické škody vplyvom imisií v Nitrianskom kraji - analýza parametrov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Soldánová
Vodné hospodárstvo v Banskej Štiavnici - banskoštiavnické tajchy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Stanček
Ekonomické škody spôsobené imisiami
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Szalaiová
Znečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klíme
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nikoleta Študencová
Kvantitatívny a kvalitatívny monitoring povodia Váhu v meniacej sa klíme
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Trenčíková
Ekonomické škody spôsobené imisiami
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Vachová
Ekonomické škody vo vybranej imisnej oblasti - podľa bydliska študenta
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Vachová
Ekonomické škody vplyvom imisií v okrese Nové Zámky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná