Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 

Contacts          
     
Final thesis
     
Projects     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Water management in Slovakia during 2003 and 2010
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vodné hospodárstvo na Slovensku v priebehu rokov 2003 a 2010
Summary:
Predmetom tejto práce je analyzovanie, porovnanie a zhodnotenie využívania vodných zdrojov z povrchových a podzemných vôd v rámci Slovenskej republiky. Okrem analýzy, porovnania a zhodnotenia sme v práci predložili návrhy pre lepší prístup ľudí k vode. Spravili sme rozbor štatistických údajov z dvoch aspektov, a to ktoré ovplyvniť môžeme a ktoré ovplyvniť nemôžeme. Na základe zistených informácií z rozboru v práci navrhujeme nové riešenia do budúcnosti, ktoré sa týkajú ozdravenia vodného hospodárstva, ale tiež vzdelávania ľudí v tejto oblasti. Všetky údaje sme čerpali z dostupnej literatúry, ktoré sme doplnili o údaje z rozhovorov s kompetentnými osobami.
Key words:
vodné zdroje, voda, vodné hospodárstvo, povodia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited