Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 
Chief official - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     
Graduate
     
     
Final thesis     
Projects
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Impact Protection of Water Sources on the Agricultural Production
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English        German

Title of the thesis:
Vplyv ochrany vodárenských zdrojov na poľnohospodársku výrobu
Summary:
Získavanie zdravotne bezchybnej povrchovej či podzemnej vody a intenzifikácie rastlinnej výroby v tom istom území sú zjavne protichodné záujmy. Prekonávanie tohto rozporu je v súčasnosti zložitým problémom, pretože ochrana vody vyvoláva majetkovú ujmu vlastníkom pozemku v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. Znečisťovanie prírody všetkými prvkami poškodzuje životné prostredie. Voda je jedným z najdôležitejších prvkov našej Zeme, významným pre ľudský život. Preto je našou povinnosťou ochrániť ju. Paradoxne najväčším znečisťovaním vody sú antropogénne zložky a teda spoločnosť. Najčastejším znečisťovateľom vody sú poľnohospodárska, priemyselná činnosť. Cieľom tejto práce je analýza situácie a metodika určenia náhrady za obmedzenia v bežnom hospodárení pri obci Čakajovce. Podľa môjho názoru by sa spoločnosť mala viac zaujímať o znečisťované vody a následné tvrdšie finančné pokuty pri neuposlúchnutí zákona alebo na druhej strane finančná náhrada alebo odmena za plnenie podmienok.
Key words:
znečistenie prírody, antropogénne zložky, znečisťovanie vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited