Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

          
     
     
          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Water tank Tichý Potok
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vodárenská nádrž Tichý Potok
Summary:
V bakalárskej práci sa venujeme charakteristike, histórii i prírodným podmienkam územia plánovanej vodárenskej nádrže Tichý Potok. V úvode približujeme problematiku vodného hospodárstva, históriu vodného hospodárstva i budovania vodných stavieb. Spomíname aj čiastkové povodia na Slovensku a konkrétnejšie povodie Hornádu, kde pramení a preteká rieka Torysa, na ktorej je plánovaná výstavba vodárenskej nádrže Tichý Potok. Jadro práce je zamerané na opis a charakteristiku územia, ale i predpokladané vplyvy plánovanej nádrže na obyvateľstvo i okolitú prírodu, kde sa nachádzajú aj chránené biotopy. Praktická časť práce obsahuje prehľad prietokov Torysy meraných vo vybraných vodomerných staniciach spolu s prehľadom úhrnov zrážok vyjadrených v grafoch a príslušných tabuľkách. V prílohách môžeme vidieť fotografie súčasného stavu územia i mapy povodia Torysy v oblasti plánovanej nádrže vytvorené programom ArcGIS.
Key words:
voda, vodné hospodárstvo, vodné stavby, vodné prietoky, charakteristika územia, vplyvy, vodárenská nádrž Tichý Potok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited