Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

               Final thesis
     
Projects
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Air quality in the European Union past 10 years
Written by (author): Ing. Jozef Kubis
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Kvalita ozdušia v Európskej únii za posledných 10 rokov
Summary:
Cieľom práce bolo bližšie sa oboznámiť s problematikou kvality ovzdušia najmä v Európskej únii, Slovenskej republike a našich susedných štátoch Českej republike a Poľsku. Konkrétne vývoj znečisťujúcich látok v rokoch 2003-2013, vplyv znečisťujúcich látok na životné prostredie človeka a prírody a postavenie Slovenska v systéme znečistenia ovzdušia v Európskej únii. V úvodnej časti sme sa zaoberali teoretickou problematikou a základnými charakteristikami kvality ovzdušia. Charakterizovali sme obslužné programy pre inventarizáciu emisií a legislatívu súvisiacu s danou problematikou. V praktickej časti sme zisťovali obsah emisií SOx NOx PM2.5 a PM10 v ovzduší. Výsledkom boli grafické výstupy porovnania jednotlivých hodôt z ktorých sme zistili znižovanie obsahu NOx a SOx emisií v ovzduší ale naopak aj stale sa zvišujúci stav obsahu PM2.5 a PM10 emisií v ovzduší. A práve tieto látky maju veľmi nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie. Hlavne na kardiovaskulárny a dýchací system. Preto by sa krajiny Európskej únie mali problematikou kvality ovzdušia a stavom znečistenia ovzdušia začať zaoberať oveľa intenzívnejšie.
Key words:
Európska únia, kvalita ovzdušia, emisie, ovzdušie, životné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited