Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate
     
Lesson          
Projects
     
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Revitalization of current water reservoir Veľké Uherce
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia súčasného stavu vodnej nádrže Veľké Uherce
Summary:Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá návrhmi na zlepšenie stavu vodnej nádrže v obci Veľké Uherce. Cieľom práce je priblíženie histórie vodného hospodárstva a samotnej vodnej nádrže, zmapovanie súčasného stavu aspektov ovplyvňujúcich vodnú nádrž so špecifickým zreteľom na súčasné využitie vodnej nádrže. Obsah jadra práce je orientovaný teoreticky. Úvod -- vymedzenie histórie, rámcová smernica o vode, geomorfologické pomery, vývoj a charakteristika vodného hospodárstva a vodnej nádrže, ich pozícia a úroveň. Základným teoretickým východiskom práce budú teoretické poznatky z hospodárskych štúdií. Práca má teoreticko-empirický charakter, vymedzuje jednotlivé pojmy spojené s vodným hospodárstvom. V analýze pomocou prieskumu formou dotazníku zhodnotíme stav priehrady, jej využitie, prírodné podmienky a v neposlednom rade subjektívne zhodnotíme senzorické vlastnosti vody podľa fotografií. Posledným krokom bude nasledovať interpretácia a zhodnotenie výsledkov. Záverečná implementačná časť zahŕňa vlastné návrhy projektov.
Key words:
vodná nádrž, Obec Veľké Uherce, Zhodnotenie súčasného stavu, Dotazník, Návrhy a projekty na zlepšenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited