Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 

     
Graduate     Lesson     Final thesis     
          
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Operating conditions water infrastructure in village Kráľov Brod
Written by (author):
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Kráľov Brod
Summary:
Téma: Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Kráľov Brod V diplomovej práci predkladáme informácie o vodohospodárskej infraštruktúre obce Kráľov Brod, ktorá sa nachádza v Trnavskom kraji, okrese Galanta. Prvá kapitola práce je zameraná na všeobecnú charakteristiku vodohospodárskej infraštruktúry, históriu a analýzu verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových Trnavského kraja. V druhej kapitole sa venujeme problematike a súčasnom stave vodohospodárskej infraštrukúry v obci. Zameriavame sa tu na charakteristiku záujmového územia, na jej geomorfologické, geologické, klimatické, hydrologické a pedologické pomery. V štvrtej kapitole sa venujeme súčasnému stavu vodohospodárskej infraštruktúry v tejto obci. Popisujeme tu aktuálny stav verejnej kanalizácie, verejného vodovodu a taktiež čistiarne odpadových vôd. Zameriavame sa na ich funkciu, popis, účel a kapacitné parametre. Vo výsledkoch a diskusii nás zaujíma najmä celková spotreba vody v obci, množstvo privádzaných odpadových vôd, odvodnenie a likvidácia odpadových vôd.
Key words:
infraštruktúra, verejná kanalizácia, verejný vodovod, čistiareň odpadových vôd, vodné hospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited