Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 

     
     
     
     
Projects     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Wastewater collection and wastewater treatment in Microregion Radošinka
Written by (author): Ing. Mária Lacušková
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Opponent:
Věra Hubačíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v mikroregióne Radošinka
Summary:
V práci sme sa zamerali na vyzdvihnutie výhod verejnej kanalizácie v obciach Mikroregiónu Radošinka. Nadpolovičnú väčšinu v Mikroregióne Radošinka tvoria obce, v ktorých verejná kanalizácia nie je vybudovaná. Cieľom našej práce bolo porovnať finančnú záťaž obcí s vybudovanou verejnou kanalizáciou a obcí, v ktorých vybudovaná verejná kanalizácia nie je. Okrem toho, ďalším cieľom práce bolo porovnať vstupné a prevádzkové náklady domovej čistiarne odpadových vôd a žumpy. Porovnávané parametre sme následne zhodnotili a finančnou analýzou sme dospeli k záveru, že najvhodnejším riešením odvádzania a čistenia odpadových vôd je vybudovanie siete verejnej kanalizácie. Vybudovaním verejnej kanalizácie sa dosiahnu najnižšie prevádzkové náklady na odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Key words:verejná kanalizácia, odpadová voda, Mikroregión Radošinka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited