Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 

Contacts     Graduate     Lesson
     
Final thesis
     
     
          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Environmental in waste management
Written by (author): Ing. Michaela Balážová
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Peter Kaufman, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English        German

Title of the thesis:
Environmentalistika v odpadovom hospodárstve
Summary:
Diplomová práca je zameraná na štúdium funkčnosti a plnenia činnosti združení pre separovaný zber a analýzu zákona o odpadoch 79/2017 Z. z.. Tiež sa oboznámime so škodlivosťou skládkovania odpadov a so spôsobmi ako inak nakladať s odpadom. Takisto budeme analyzovať potrebnosť environmentálnej politiky nachádzajúcej sa vo firmách a všade okolo nás. V rámci študovania účinnosti združení sa zameriame na Ponitrianske zduženie obcí a na združenie TATIAR, konkrétne na oblasť vyprodukovaného komunálneho odpadu a separovaného odpadu v týchto združeniach za roky 2014 až 2017. Záver poznatkov a štatistiky zhrnieme do rozboru konkrétnych zložiek separovaného zberu a to papier, plast, sklo, BRO, kovy a porovnávame to s vzniknutým komunálnym odpadom, ktorý je zneškodňovaný.
Key words:environmentalistika, odpady, nakladanie s odpadmi, skládkovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited