Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
University e-mail: jozefina.pokryvkova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

          
     
     
Projects
     
     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The Design of Anti Flood Measures for Increased Activity of Water Stream Podlužianka
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Róbert Lenárt, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh protipovodňových opatrení pre zvýšenú aktivitu vodného toku Podlužianka
Summary:
Práca je zameraná na riešenie protipovodňového opatrenia mesta Levice. Podľa zákona mesto Levice je potrebné chrániť pred povodňou, ktorá sa štatisticky vyskytuje sa raz za 100 rokov. Analýza súčasného stavu zohľadňuje všetky doteraz zrealizované opatrenia a vypracované štúdie. Z vykonanej analýzy vyplýva potreba alternatívneho riešenia ochrany mesta. Výsledkom práce je návrh odľahčovacieho kanála. Trasa odlahčovacieho kanála využíva terénne podmienky. Výhodou odľahčovacieho kanála je jeho potenciál minimalizovať povodňové škody odklonením časti prietoku pred mestom Levice. Odľahčovací kanál umožnuje lepší manažment vody v krajine v ohľade na klimatickú zmenu. Nevýhodou návrhu je záber ornej pôdy a finančné náklady. Pre komplexné riešenie je nevyhnutné postaviť okrem odľahčovacieho kanála minimálne jeden polder navrhnutý v štúdiách.
Key words:
odľahčovací kanál, vodný tok, povodeň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited