Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 

     
     Lesson     Final thesis
     
Projects
     
Publications               

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
PublicationsCode KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.Change of hydrological regime and water quality due to reduced wastewater discharged into surface waters
Hubačíková, Věra -- Pokrývková, Jozefína -- Marková, Jana
Change of hydrological regime and water quality due to reduced wastewater discharged into surface waters. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 4 (2020), p. 2661. ISSN 1230-1485.
ADC
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020Details
2.Krajina a klimatická zmena
Jurík, Ľuboš -- Pokrývková, Jozefína
Krajina a klimatická zmena. In Vodohospodársky spravodajca. 63, 3 (2020), p. 8--12. ISSN 0322-886X.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
3.
Students with specific educational needs in university education
Černáková, Eleonóra -- Pokrývková, Jozefína
Študenti so špecifickými potrebami vo výučbe na vysokej škole: Students with specific educational needs in university education.  In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2020), p. 41--48. ISBN 978-80-7509-702-6.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
4.The use of a targeted must oxygenation method in the process of developing the archival potential of natural wine
Pokrývková, Jozefína -- Ailer, Štefan -- Jedlička, Jaroslav -- Chlebo, Peter -- Jurík, Ľuboš
The use of a targeted must oxygenation method in the process of developing the archival potential of natural wine. In Applied Science-Basel. 10, 14 (2020), p. 14. ISBN 2076-3417 online.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
5.
Vodné hospodárstvo - učebné texty pre akreditovaný vzdelávací program
Halaj, Peter -- Antal, Jaroslav -- Aydin, Elena -- Čimo, Ján -- Fuska, Jakub -- Jurík, Ľuboš -- Kaletová, Tatiana -- Pokrývková, Jozefína -- Tárník, Andrej
Vodné hospodárstvo - učebné texty pre akreditovaný vzdelávací program. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 147 p. ISBN 978-80-552-2159-5.
BCI
Skriptá a učebné texty
2020
Details
6.
Working with students with specific needs in university teaching
Pokrývková, Jozefína
Práca so študentmi so špecifickými potrebami vo výučbe na vysokej škole: Working with students with specific needs in university teaching. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 142--165. ISSN 1339-7400.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.