Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Roman Récky, PhD.
Identifikačné číslo: 1641
Univerzitný e-mail: roman.recky [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Marketing výroby, spracovania a odbytu olejnín a jedlých rastlinných tukov a olejov v SR
Autor: Ing. Roman Récky, PhD.
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. František Kuzma, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Pavol Stehlo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing výroby, spracovania a odbytu olejnín a jedlých rastlinných tukov a olejov v SR
Abstrakt:Globálny vývoj agropotravinárstva vo svete je v súčasnosti charakterizovaný mnohými zmenami, ktorých dynamika sa výrazne zvyšuje. Pre európsky agropotravinársky trh je toto obdobie charakteristické zvýšenými investíciami, zvýšenou koncentráciou a dominanciou zahraničných obchodných reťazcov na trhu. Dopad tohto trendu je pozorovaný i na vývoji vybraných odvetví agropotravinárstva na Slovensku, akým je i odvetvie produkcie olejnín a odbytu výrobkov z olejnín. Hlavným cieľom dizertačnej práce je skúmanie marketingových procesov výroby, spracovania a odbytu olejnín a jedlých rastlinných tukov a olejov v podmienkach Slovenskej republiky a ich komparácia s vybranými krajinami Európskej únie.
Kľúčové slová:olejniny, jedlé tuky a oleje, marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene