Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Identification number: 1643
University e-mail: jana.jarabkova [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts     Lesson
     
     
     Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbara Abíková
Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybraných obciach
May 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbara Abíková
Podporné mechanizmy pre vzdelávanie mládeže v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (na príklade vybraného medzinárodného programu)
April 2017Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloš Antal
Možnosti rozvoja cestovného ruchu po rekonštrukcii hlohoveckého zámku a zámockej záhrady
May 2016Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miloš Antal
Predaj z dvora a podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu
May 2018
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Antalová
Spolupráca v cestovnom ruchu v Poľsku a na Slovensku
April 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Antalová
Rozvojové zámery mesta Trnava v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu
May 2020Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sandra Bachoreczová
Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranej obci
May 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Barnáková
Implementácia destinačného manažmentu vo vybranom regióne cestovného ruchu
April 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Belicová
Rozvoj netradičných foriem cestovného ruchu v podmienkach SR
April 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Beňková
Návrh stratégie rozvoja cestovného ruchu v obci Borský Mikuláš
April 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Berec
Produkt vybraných cestovných kancelárií a jeho inovácia
April 2014
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Nora Bobáková
Vplyv regionálnej značky Gemer-Malohont na producentov a spotrebiteľov
April 2020
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Juraj Cavar
Perspektíva „predaja z dvora“ v rámci podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu
April 2016Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Margaréta Čičová
Implementácia destinačného manažmentu v podmienkach SR
May 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Danková
Možnosti rozvoja cestovného ruchu vo vybraných obciach okresu Partizánske
April 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Drozdová
Možnosti rozvoja ekologických foriem cestovného ruchu v mikroregióne Medzičilizie
April 2013
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Ďuranová
Mesto Žilina - cieľové miesto CR
May 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Eva Ďuranová
Regionálna značka – nástroj podpory propagácie regionálnych produktov (na príklade Nitrianskeho samosprávneho kraja)
April 2019
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Richard Fančovič
Marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu (hrad Červený Kameň)
April 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jindřich Fikar
Pripravenosť absolventov študijného programu Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu pre prax
April 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikola Gálová
Temný cestovný ruch na Slovensku
April 2020Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavel Gavalec
Hodnotenie kvality služieb ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku
April 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Silvia Gažová
Implementácia značky regionálneho produktu na príklade vybraného regiónu
May 2017
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Gažová
Projektová aktivita v cestovnom ruchu – problémy a príležitosti
April 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Gažovič
Prístupy manažmentu zamerané na zvýšenie spokojnosti zákazníkov so službami kúpeľných zariadení
May 2012
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Glendová
Brownfields vo vybranom regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja
April 2020
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Glendová
Úloha miestnej samosprávy v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu v Českej republike
May 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Gulán
Marketingová stratégia vybraného kúpeľného miesta
April 2015
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Haasová
Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Prešov
April 2014
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucia Hambálková
Rozvoj agroturizmu v Bratislavskom samosprávnom kraji - podpora malých a stredných podnikov, miest a obcí
May 2019
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Hrončeková
Hodnotenie kvality služieb ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku
April 2011
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klaudia Hrušecká
Analýza služieb vybraných ubytovacích zariadení v meste Holíč
April 2016
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Hučková
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom mikroregióne
April 2013
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Hudec
Komparácia produktu turistických informačných kancelárií vo vybraných strediskách cestovného ruchu (Piešťany, Vysoké Tatry)
April 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Hýllová
Možnosti rozvoja wellness služieb v Trnavskom regióne
April 2011
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Ilavská
Hodnotenie dopadov hospodárskej krízy na podnikanie v cestovnom ruchu (na príklade vybraného regiónu cestovného ruchu)
May 2012
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Jalová
Termálne pramene a ich využitie v cestovnom ruchu
April 2018
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Jandorf
Podpora vidieckeho cestovného ruchu zo strany regionálnej samosprávy (na príklade vybraného samosprávneho kraja)
April 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Janoštiaková
Návrh systému hodnotenia kvality služieb zariadení vidieckeho cestovného ruchu
April 2011
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Jóžová
Možnosti využitia potenciálu rekreačnej krajiny vo vybranom regióne
May 2012Displaying the final thesis
41.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Denis Karaba
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SR
April 2021
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denis Karaba
Turistické pozorovateľne a ich potenciál pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade NSK)
May 2019
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Norbert Katona
Vplyv gastronomických podujatí na rozvoj cestovného ruchu vo vybranej obci
May 2018Displaying the final thesis
44.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Mgr. Petra Klimo Zlatošová
Princíp partnerstva v integrovanom strategickom plánovaní
September 2024Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Körmendi
Podpora rozvoja cestovného ruchu v obci Dvory nad Žitavou
April 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Kozolka
Úloha miestnej samosprávy v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu v Rakúsku
April 2018
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Kozolka
Vínne cesty – významný produkt cestovného ruchu
April 2020
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Kozolka
Úloha obcí v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu
September 2018
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Krajmer
Analýza súčasného využitia kultúrno-historických pamiatok v cestovnom ruchu (mesto Nitra)
May 2012Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Krajmer
Návrhy pre efektívne využitie vybraného potenciálu územia „Slovenská brána“ v cestovnom ruchu
April 2014
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nina Križanová
Ekologické farmy a ich postavenie vo vidieckom cestovnom ruchu
May 2013Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nina Križanová
Komplexné zhodnotenie podmienok a príležitostí pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
April 2015
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Kubalová
Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne (ORAVA)
May 2011
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Kukučková
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne CEDRON
May 2012
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Petra Kúšová
Hodnotenie spokojnosti zákazníkov so službami ubytovacích zariadení na vidieku v Banskobystrickom samosprávnom kraji
April 2015Displaying the final thesis
56.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Kristína Kuťková
Predaj z dvora v praxi – limity a príležitosti
April 2021Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kristína Kuťková
Remeslá – potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchu
May 2019
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Lachkovičová
Sieťovanie a klastrovanie na území BSK
April 2011Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Evelína Lanská
Stimulácia dopytu po produkte vybraných cestovných kancelárií
May 2018
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Janka Lapínová
Návrh stratégie rozvoja cestovného ruchu v obci Santovka
April 2011
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Lenčéšová
Organizované podujatia - faktor zvyšovania atraktivity obcí (na príklade mikroregiónu NSK)
May 2012
Displaying the final thesis
62.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu
September 2016
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu
September 2016
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jazmína Melegová
Založenie penziónu zameraného na vidiecky cestovný ruch v obci Chľaba (podnikateľský plán)
April 2011Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Milata
Komparácia využitia kultúrno-historických pamiatok v rozvoji cestovného ruchu vo vybranom území
May 2012Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Molnárová
Možnosti rozvoja religiózneho cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji
May 2012
Displaying the final thesis
67.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Patrik Moravec
Sociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxe
May 2021
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Motyčák
Možnosti pre rozvoj cestovného ruchu v obci Zuberec
May 2012
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Nagy
Možnosti rozvoja cykloturistiky vo vybraných regiónoch SR
May 2012
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Sabína Olšáková
Podpora rozvoja cestovného ruchu zo strany samosprávy
April 2014
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Sabína Olšáková
Podpora rozvoja cestovného ruchu zo strany samosprávy (na príklade obcí Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA)
April 2016Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Orelová
Diferenciácia postavenia odvetvia cestovný ruch v okresoch Nitrianskeho samosprávneho kraja
May 2012
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Páleník
Kvalita služieb vo vybraných strediskách cestovného ruchu
April 2013Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Papierniková
Inovácia produktu cestovného ruchu na príklade osobnej lodnej dopravy
April 2017
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Karina Péliová
Inovácia produktu cestovného ruchu (na príklade obce Podhájska)
April 2017
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karina Péliová
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v obci Bojná
April 2015
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Pénzešová
Zmeny v dopyte v cestovnom ruchu vo vybraných obciach mikroregiónu NSK
May 2012
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Petíková
Propagácia značky kvality vo vidieckom cestovnom ruchu
May 2018
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dominika Petíková
Význam znalosti cudzieho jazyka pre poskytovanie služieb v cestovnom ruchu
April 2016
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Poláková
Hodnotenie spokojnosti hosťa so službami vybraných zariadení vidieckeho cestovného ruchu
May 2015
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martina Poláková
Zhodnotenie potenciálu kulturno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne Nitra
May 2013
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Estera Potkány
Benefity hotelových reťazcov na vybranom príklade
April 2016
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Psotová
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybranej obci
May 2011
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Račeková
Úloha miestnej samosprávy v rozvoji cestovného ruchu v obciach vybraného mikroregiónu
April 2013Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Renáta Rafaelisová
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
May 2012
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renáta Rafaelisová
Organizácie cestovného ruchu - nástroj regionálnej politiky cestovného ruchu
April 2014
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Rajnohová
Vplyv podnikov cestovného ruchu na rozvoj obce
April 2011Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eliška Ratulovská
Využitie technických pamiatok v rozvoji cestovného ruchu v banských mestách
April 2011Displaying the final thesis
89.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Simona Remišová
Význam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)
May 2021
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Rössler
Vplyv podnikov cestovného ruchu na rozvoj obce
April 2011
Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Slivová
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
April 2014
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Slobodová
Možnosti a perspektívy rozvoja kúpeľného cestovného ruchu vo vybraných strediskách
April 2011
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Slovák
Podpora vidieckeho cestovného ruchu zo strany regionálnej samosprávy (na príklade Nitrianskeho samosprávneho kraja)
April 2016
Displaying the final thesis
94.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Natália Šeffer
Vplyv Nitrianskej organizácie cestovného ruchu na rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra a okolí
April 2019
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Škrovánková
Benefity hotelových reťazcov (na príklade vybraného hotela)
April 2015
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Škrovánková
Zintenzívnenie spolupráce oblastných organizácií cestovného ruchu v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja
April 2017
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Darina Šranková
Značka kvality v cestovnom ruchu v podmienkach SR
May 2012Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Radoslava Števušková
Vidiecky cestovný ruch a jeho postavenie v národnom hospodárstve vybraných krajín (komparácia)
April 2015
Displaying the final thesis
99.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Ingrid Štrbková
Meranie výkonnosti cestovného ruchu v regiónoch SR – nástroj strategického plánovania
September 2023Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lenka Šuhajdová
Využitie potenciálu rozptýleného osídlenia v cestovnom ruchu v Novobanskej štálovej oblasti
April 2013
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Šulovská
Regionálna značka – nástroj podpory propagácie regionálnych produktov
April 2017Displaying the final thesis
102.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Gabriela Tkačová
Termálne pramene a ich využitie v cestovnom ruchu
May 2018
Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Erika Trnovcová
Prínos vybudovania boutique hotela pre rozvoj Žilinského regiónu - ponikateľský zámer
April 2011Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Valová
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v okrese Piešťany
April 2013
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Gabriela Vavrová
Politika vidieckeho cestovného ruchu na národnej úrovni (SR), jej nástroje a dopady
April 2015Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Olívia Visingrová
Komparácia úrovne rozvoja cestovného ruchu v regiónoch SR
April 2017
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eva Vojtková
Analýza kultúrno-historického potenciálu regiónu Záhorie pre rozvoj cestovného ruchu
April 2015
Displaying the final thesis
108.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Mgr. Ján Výbošťok
Vplyv odvetvia cestovného ruchu na miestny rozvoj vo vidieckom priestore
September 2019
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Zárecká
Vinohradníctvo a vinárstvo – produkt cestovného ruchu
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress