Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Identifikačné číslo: 1643
Univerzitný e-mail: jana.jarabkova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

          Projekty
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Barbara Abíková
Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybraných obciach
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbara Abíková
Podporné mechanizmy pre vzdelávanie mládeže v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (na príklade vybraného medzinárodného programu)
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miloš Antal
Možnosti rozvoja cestovného ruchu po rekonštrukcii hlohoveckého zámku a zámockej záhrady
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Antal
Predaj z dvora a podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Antalová
Spolupráca v cestovnom ruchu v Poľsku a na Slovensku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivana Antalová
Rozvojové zámery mesta Trnava v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Sandra Bachoreczová
Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranej obci
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Barnáková
Implementácia destinačného manažmentu vo vybranom regióne cestovného ruchu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Belicová
Rozvoj netradičných foriem cestovného ruchu v podmienkach SR
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Beňková
Návrh stratégie rozvoja cestovného ruchu v obci Borský Mikuláš
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Berec
Produkt vybraných cestovných kancelárií a jeho inovácia
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nora Bobáková
Vplyv regionálnej značky Gemer-Malohont na producentov a spotrebiteľov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Juraj Cavar
Perspektíva „predaja z dvora“ v rámci podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Margaréta Čičová
Implementácia destinačného manažmentu v podmienkach SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Danková
Možnosti rozvoja cestovného ruchu vo vybraných obciach okresu Partizánske
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Drozdová
Možnosti rozvoja ekologických foriem cestovného ruchu v mikroregióne Medzičilizie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Ďuranová
Mesto Žilina - cieľové miesto CR
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Ďuranová
Regionálna značka – nástroj podpory propagácie regionálnych produktov (na príklade Nitrianskeho samosprávneho kraja)
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Richard Fančovič
Marketingová stratégia rozvoja cestovného ruchu (hrad Červený Kameň)
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jindřich Fikar
Pripravenosť absolventov študijného programu Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu pre prax
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Gálová
Temný cestovný ruch na Slovensku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavel Gavalec
Hodnotenie kvality služieb ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Gažová
Implementácia značky regionálneho produktu na príklade vybraného regiónu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Gažová
Projektová aktivita v cestovnom ruchu – problémy a príležitosti
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Gažovič
Prístupy manažmentu zamerané na zvýšenie spokojnosti zákazníkov so službami kúpeľných zariadení
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Glendová
Brownfields vo vybranom regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Glendová
Úloha miestnej samosprávy v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu v Českej republike
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Gulán
Marketingová stratégia vybraného kúpeľného miesta
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Zuzana Haasová
Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Prešov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Hambálková
Rozvoj agroturizmu v Bratislavskom samosprávnom kraji - podpora malých a stredných podnikov, miest a obcí
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Hrončeková
Hodnotenie kvality služieb ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Klaudia Hrušecká
Analýza služieb vybraných ubytovacích zariadení v meste Holíč
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristína Hučková
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom mikroregióne
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Hudec
Komparácia produktu turistických informačných kancelárií vo vybraných strediskách cestovného ruchu (Piešťany, Vysoké Tatry)
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Hýllová
Možnosti rozvoja wellness služieb v Trnavskom regióne
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Ilavská
Hodnotenie dopadov hospodárskej krízy na podnikanie v cestovnom ruchu (na príklade vybraného regiónu cestovného ruchu)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Beáta Jalová
Termálne pramene a ich využitie v cestovnom ruchu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Branislav Jandorf
Podpora vidieckeho cestovného ruchu zo strany regionálnej samosprávy (na príklade vybraného samosprávneho kraja)
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Janoštiaková
Návrh systému hodnotenia kvality služieb zariadení vidieckeho cestovného ruchu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Simona Jóžová
Možnosti využitia potenciálu rekreačnej krajiny vo vybranom regióne
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Denis Karaba
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybraných samosprávnych krajoch SR
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Denis Karaba
Turistické pozorovateľne a ich potenciál pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade NSK)
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Norbert Katona
Vplyv gastronomických podujatí na rozvoj cestovného ruchu vo vybranej obci
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Körmendi
Podpora rozvoja cestovného ruchu v obci Dvory nad Žitavou
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Kozolka
Úloha miestnej samosprávy v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu v Rakúsku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Kozolka
Vínne cesty – významný produkt cestovného ruchu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Kozolka
Úloha obcí v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Krajmer
Analýza súčasného využitia kultúrno-historických pamiatok v cestovnom ruchu (mesto Nitra)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Krajmer
Návrhy pre efektívne využitie vybraného potenciálu územia „Slovenská brána“ v cestovnom ruchu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nina Križanová
Ekologické farmy a ich postavenie vo vidieckom cestovnom ruchu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nina Križanová
Komplexné zhodnotenie podmienok a príležitostí pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jana Kubalová
Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne (ORAVA)
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Kukučková
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne CEDRON
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Petra Kúšová
Hodnotenie spokojnosti zákazníkov so službami ubytovacích zariadení na vidieku v Banskobystrickom samosprávnom kraji
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Kristína Kuťková
Predaj z dvora v praxi – limity a príležitosti
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Kuťková
Remeslá – potenciál pre zatraktívnenie ponuky v cestovnom ruchu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Lachkovičová
Sieťovanie a klastrovanie na území BSK
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Evelína Lanská
Stimulácia dopytu po produkte vybraných cestovných kancelárií
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Janka Lapínová
Návrh stratégie rozvoja cestovného ruchu v obci Santovka
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martina Lenčéšová
Organizované podujatia - faktor zvyšovania atraktivity obcí (na príklade mikroregiónu NSK)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jazmína Melegová
Založenie penziónu zameraného na vidiecky cestovný ruch v obci Chľaba (podnikateľský plán)
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Milata
Komparácia využitia kultúrno-historických pamiatok v rozvoji cestovného ruchu vo vybranom území
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Molnárová
Možnosti rozvoja religiózneho cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Patrik Moravec
Sociálne poľnohospodárstvo vo vybraných krajinách – príklady dobrej praxe
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Motyčák
Možnosti pre rozvoj cestovného ruchu v obci Zuberec
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Nagy
Možnosti rozvoja cykloturistiky vo vybraných regiónoch SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Sabína Olšáková
Podpora rozvoja cestovného ruchu zo strany samosprávy
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sabína Olšáková
Podpora rozvoja cestovného ruchu zo strany samosprávy (na príklade obcí Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA)
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Orelová
Diferenciácia postavenia odvetvia cestovný ruch v okresoch Nitrianskeho samosprávneho kraja
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Páleník
Kvalita služieb vo vybraných strediskách cestovného ruchu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Papierniková
Inovácia produktu cestovného ruchu na príklade osobnej lodnej dopravy
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karina Péliová
Inovácia produktu cestovného ruchu (na príklade obce Podhájska)
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Karina Péliová
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v obci Bojná
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Pénzešová
Zmeny v dopyte v cestovnom ruchu vo vybraných obciach mikroregiónu NSK
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Petíková
Propagácia značky kvality vo vidieckom cestovnom ruchu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dominika Petíková
Význam znalosti cudzieho jazyka pre poskytovanie služieb v cestovnom ruchu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Poláková
Hodnotenie spokojnosti hosťa so službami vybraných zariadení vidieckeho cestovného ruchu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Poláková
Zhodnotenie potenciálu kulturno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne Nitra
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Estera Potkány
Benefity hotelových reťazcov na vybranom príklade
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gabriela Psotová
Podpora rozvoja cestovného ruchu vo vybranej obci
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Račeková
Úloha miestnej samosprávy v rozvoji cestovného ruchu v obciach vybraného mikroregiónu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Renáta Rafaelisová
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Renáta Rafaelisová
Organizácie cestovného ruchu - nástroj regionálnej politiky cestovného ruchu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Rajnohová
Vplyv podnikov cestovného ruchu na rozvoj obce
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eliška Ratulovská
Využitie technických pamiatok v rozvoji cestovného ruchu v banských mestách
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Simona Remišová
Význam organizácií destinačného manažmentu pre rozvoj cestovného ruchu (na príklade vybraného kraja)
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Rössler
Vplyv podnikov cestovného ruchu na rozvoj obce
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Silvia Slivová
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom regióne
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Slobodová
Možnosti a perspektívy rozvoja kúpeľného cestovného ruchu vo vybraných strediskách
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Slovák
Podpora vidieckeho cestovného ruchu zo strany regionálnej samosprávy (na príklade Nitrianskeho samosprávneho kraja)
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Natália Šeffer
Vplyv Nitrianskej organizácie cestovného ruchu na rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra a okolí
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Katarína Škrovánková
Benefity hotelových reťazcov (na príklade vybraného hotela)
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Škrovánková
Zintenzívnenie spolupráce oblastných organizácií cestovného ruchu v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Darina Šranková
Značka kvality v cestovnom ruchu v podmienkach SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radoslava Števušková
Vidiecky cestovný ruch a jeho postavenie v národnom hospodárstve vybraných krajín (komparácia)
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Ingrid Štrbková
Meranie výkonnosti cestovného ruchu v regiónoch SR – nástroj strategického plánovania
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lenka Šuhajdová
Využitie potenciálu rozptýleného osídlenia v cestovnom ruchu v Novobanskej štálovej oblasti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Šulovská
Regionálna značka – nástroj podpory propagácie regionálnych produktov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Gabriela Tkačová
Termálne pramene a ich využitie v cestovnom ruchu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Erika Trnovcová
Prínos vybudovania boutique hotela pre rozvoj Žilinského regiónu - ponikateľský zámer
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Petra Valová
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v okrese Piešťany
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Vavrová
Politika vidieckeho cestovného ruchu na národnej úrovni (SR), jej nástroje a dopady
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Olívia Visingrová
Komparácia úrovne rozvoja cestovného ruchu v regiónoch SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Eva Vojtková
Analýza kultúrno-historického potenciálu regiónu Záhorie pre rozvoj cestovného ruchu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Mgr. Ján Výbošťok
Vplyv odvetvia cestovného ruchu na miestny rozvoj vo vidieckom priestore
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Zárecká
Vinohradníctvo a vinárstvo – produkt cestovného ruchu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná