Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Identifikačné číslo: 1643
Univerzitný e-mail: jana.jarabkova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Vedúca pracoviska - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)

Kontakty     
     
Projekty          Orgány
     
Vedené práce     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Akčný plán programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022
Zmluva o dielo
garant23.07.2018
31.10.2018
2
 Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania
D. MoravčíkováSlovak Aid
riešiteľ
20.11.2014
30.05.2016
3
 Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu
J. JarábkováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200831.12.2010
4
 Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR
J. Jarábková
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
17.10.2014
31.12.2016
5 Modely sociálneho poľnohospodárstva ako nástroja podpory inkluzívneho rastuVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
27.01.2020
31.12.2022
6
 Monitorovacia správa Stratégie rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 (za rok 2018)
Zmluva o dielo
garant
19.06.2019
12.09.2019
7
 Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
8
 Potenciál sociálneho poľnohospodárstva v kontexte inkluzívneho trhu práceD. Moravčíková
Všeobecné výzvy
metodický riešiteľ
01.07.2020
02.07.2020
9
 Rozvoj agroturistiky ako nástroj diverzifikácie ekonomickej činnosti poľnohospodárskych subjektov
J. JarábkováBilaterálna spolupráca
garant
10.01.201610.12.2017
10
 Spracovanie návrhu systému strategického riadenia a plánovania v regióne
Zmluva o dielo
garant
07.02.2020
06.04.2020
11
 Univerzity a ekonomický rozvoj regiónovAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
riešiteľ
01.07.2015
28.09.2018

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý