Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Identification number: 1643
University e-mail: jana.jarabkova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts
     
     Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
PublicationsCode KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?
Chreneková, Marcela -- Jarábková, Jana
Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?. In Zemědělská pôdohospodárska škola. 81, 5 (2019), p. 28--29.
BDE
Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019
Details
2.Quality assistance facilities to support rural accommodation (on the example of quality label - certified rural accommodation)
Jarábková, Jana
Nástroje podpory zvyšovania kvality ubytovacích služieb na vidieku (na príklade značky kvality - certifikované ubytovanie na vidieku): Quality assistance facilities to support rural accommodation (on the example of quality label - certified rural accommodation). In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2019, p. 124--131. ISBN 978-80-88064-43-5.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2019
Details
3.
University and Practice - Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra
Jarábková, Jana -- Chreneková, Marcela -- Roháčiková, Oľga
University and Practice - Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In Quality Innovation Prosperity. 23, 1 (2019), p. 136--154. ISSN 1335-1745.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.