Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Identifikačné číslo: 1643
Univerzitný e-mail: jana.jarabkova [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie
     Orgány     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHRENEKOVÁ, M. -- JARÁBKOVÁ, J. Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?. In Zemědělská pôdohospodárska škola. 81, 5 (2019), s. 28--29.

Originálny názov:
Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?
Anglický názov:
Autor:
Ing. Marcela Chreneková, PhD. (50%)
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (50%)
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Zemědělská pôdohospodárska škola
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 81
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania:
2019
Od strany: 28
Do strany: 29
Počet strán:
2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: vzdelávanie, odborné praxe, prax
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:34 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Zemědělská pôdohospodárska škola..

Originálny názov:
Zemědělská pôdohospodárska škola
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 05.03.2020 19:34 (Import dát z knižnice)