Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identification number: 1645
 

          Projects     
     
Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Bátorová
Využitie nástrojov merchandisingu pri propagácii potravinárskych produktov v maloobchode
May 2018
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Božik
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
April 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Bujnová
Professionell Verhandeln, Aufbau einer langfristigen Kundenbeziehung
May 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Fába
Porovnanie kvality služieb vybraného supermarketu na Slovensku a v Nemecku
April 2011
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Horváthová
Zhodnotenie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Kajan
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
April 2019Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Karcol
Spotrebiteľské správanie pri nákupe biopotravín a výrobkov zdravej výživy.
April 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Katrušin
Nové trendy v marketingu a ich vplyv na správanie zákazníka
May 2018
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Kónyová
Ekonomické a sociálne aspekty ovplyvňujúce turizmus v Európskej únii.
May 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Karin Kozmová
Ekonomické a sociálne príčiny migrácie obyvateľstva.
May 2017Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Mazan, DiS.
Merchandising ako efektívna forma komunikácie vybraného maloobchodu
May 2018Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Strápeková
Používanie kompozít v nemeckej finančníckej terminológii
April 2011
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Tóthová
Interkultúrne aspekty komunikácie v biznise
May 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Veselá
Vplyv reklamy na správanie detského zákazníka.
April 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress