Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
Univerzitný e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

     Výučba
     
Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Bátorová
Využitie nástrojov merchandisingu pri propagácii potravinárskych produktov v maloobchode
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Štefan Božik
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Bujnová
Professionell Verhandeln, Aufbau einer langfristigen Kundenbeziehung
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Fába
Porovnanie kvality služieb vybraného supermarketu na Slovensku a v Nemecku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Horváthová
Zhodnotenie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Kajan
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Karcol
Spotrebiteľské správanie pri nákupe biopotravín a výrobkov zdravej výživy.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Katrušin
Nové trendy v marketingu a ich vplyv na správanie zákazníka
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Kónyová
Ekonomické a sociálne aspekty ovplyvňujúce turizmus v Európskej únii.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Karin Kozmová
Ekonomické a sociálne príčiny migrácie obyvateľstva.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Mazan, DiS.
Merchandising ako efektívna forma komunikácie vybraného maloobchodu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Zuzana Strápeková
Používanie kompozít v nemeckej finančníckej terminológii
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Tóthová
Interkultúrne aspekty komunikácie v biznise
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Monika Veselá
Vplyv reklamy na správanie detského zákazníka.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná