Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
Univerzitný e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

     
     
Projekty
     
     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Ekonomické a sociálne aspekty ovplyvňujúce turizmus v Európskej únii.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Oponent:PhDr. Ľudmila Trošoková
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Ekonomické a sociálne aspekty ovplyvňujúce turizmus v Európskej únii.
Abstrakt:
Predmetom bakalárskej práce sú ekonomické a sociálne aspekty, ktoré majú vplyv na turizmus v Európskej únii. Cieľom je analyzovať tieto aspekty a poukázať na intenzitu európskeho turizmu ako významného turistického regiónu. Teoretická časť práce je venovaná vymedzeniu pojmu turizmus, jeho histórii, typom a tiež trhu turizmu a ekonomickým dopadom turizmu. Primárnym cieľom bolo vymedziť a charakterizovať determinanty, ktoré vo veľkej miere turizmus ovplyvňujú. Predovšetkým možno zmieniť komparáciu HDP, rozdielnosť cenových hladín, menový kurz, disponibilný príjem či infláciu. Obsahom práce je tiež prehľad o vybraných ukazovateľoch európskeho turizmu, z dôvodu, aby sme poukázali na intenzitu turizmu v rámci Európskej únie a dospeli k záveru, ako sa odrazia spomínané faktory na intenzite turizmu. Záver bakalárskej práce je tvorený súhrnom zistených súvislostí a poznatkov na základe stanovených cieľov.
Kľúčové slová:aspekty, Európska únia, turizmus, ekonomické dopady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene