Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikační číslo: 1645
Univerzitní e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedoucí pracoviště - Katedra jazykov (FEM)

               
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Interkultúrne aspekty komunikácie v biznise
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Oponent:PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Interkultúrne aspekty komunikácie v biznise
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá komunikáciou medzi príslušníkmi rozdielnych kultúr a obchodnými rokovaniami v USA, v Číne a na Slovensku. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa práca zameriava na vysvetlenie pojmu kultúra a komunikácia, pričom najdôležitejšie je objasnenie pojmu interkultúrna komunikácia v obchodných rokovaniach. V praktickej časti je pozornosť sústredená na porovnanie špecifík komunikácie a obchodných zvyklostí na Slovensku, v Číne a v USA, na základe rozhovorov s manažérmi vybraných spoločností. Hlavným cieľom bakalárskej práce je objasniť podstatu a porovnať osobitosti komunikácie rôznych kultúr pri obchodných rokovaniach.
Klíčová slova:
interkultúrna komunikácia, obchodné rokovanie, biznis etiketa, interkultúrne osobitosti, neverbálna komunikácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně