Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
Univerzitný e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

     
     
     Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Interkultúrne aspekty komunikácie v biznise
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Interkultúrne aspekty komunikácie v biznise
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá komunikáciou medzi príslušníkmi rozdielnych kultúr a obchodnými rokovaniami v USA, v Číne a na Slovensku. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa práca zameriava na vysvetlenie pojmu kultúra a komunikácia, pričom najdôležitejšie je objasnenie pojmu interkultúrna komunikácia v obchodných rokovaniach. V praktickej časti je pozornosť sústredená na porovnanie špecifík komunikácie a obchodných zvyklostí na Slovensku, v Číne a v USA, na základe rozhovorov s manažérmi vybraných spoločností. Hlavným cieľom bakalárskej práce je objasniť podstatu a porovnať osobitosti komunikácie rôznych kultúr pri obchodných rokovaniach.
Kľúčové slová:
interkultúrna komunikácia, obchodné rokovanie, biznis etiketa, interkultúrne osobitosti, neverbálna komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene