Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikační číslo: 1645
Univerzitní e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedoucí pracoviště - Katedra jazykov (FEM)

     
Výuka     
     
          Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na kvalitu privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť prináša pohľad už známych poznatkov, napríklad definíciu značky, jej funkcie, výhody, typy značiek. V prvej časti ďalej nájdeme podrobnejšie preskúmané tradičné a privátne značky. Orientáciu spotrebiteľa pri nákupe týchto značiek v rôznych elementoch marketingového mixu a na záver prvá časť obsahuje aktuálnu situáciu na slovenskom trhu. Druhá časť pozostáva z viacerých podkapitol. Prvá podkapitola vlastnej práce obsahuje charakteristiku spoločnosti Tesco. Analýzu portfólia privátnych značiek prináša podkapitola vlastnej práce číslo 2. Tretia podkapitola obsahuje vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zameraného na spotrebiteľské názory na kvalitu privátnych a tradičných značiek, dôvody nákupu privátnych značiek a podobne. Vyhodnotenie dotazníka je podporené štatistickými testami. Posledná štvrtá podkapitola vlastnej práce obsahuje vyhodnotenie senzorického testovania vybraných produktov tradičných a privátnych značiek predávaných v reťazci Tesco. Záver diplomovej práce obsahuje sumárne hodnotenia naplnenia cieľov diplomovej práce a odporúčania.
Klíčová slova:tradičná značka, privátna značka, kvalita, slepý test, Tesco

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně