Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
Univerzitný e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty     Výučba
     
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Mgr. Stanislava Gálová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Porovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na kvalitu privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcoch. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť prináša pohľad už známych poznatkov, napríklad definíciu značky, jej funkcie, výhody, typy značiek. V prvej časti ďalej nájdeme podrobnejšie preskúmané tradičné a privátne značky. Orientáciu spotrebiteľa pri nákupe týchto značiek v rôznych elementoch marketingového mixu a na záver prvá časť obsahuje aktuálnu situáciu na slovenskom trhu. Druhá časť pozostáva z viacerých podkapitol. Prvá podkapitola vlastnej práce obsahuje charakteristiku spoločnosti Tesco. Analýzu portfólia privátnych značiek prináša podkapitola vlastnej práce číslo 2. Tretia podkapitola obsahuje vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zameraného na spotrebiteľské názory na kvalitu privátnych a tradičných značiek, dôvody nákupu privátnych značiek a podobne. Vyhodnotenie dotazníka je podporené štatistickými testami. Posledná štvrtá podkapitola vlastnej práce obsahuje vyhodnotenie senzorického testovania vybraných produktov tradičných a privátnych značiek predávaných v reťazci Tesco. Záver diplomovej práce obsahuje sumárne hodnotenia naplnenia cieľov diplomovej práce a odporúčania.
Kľúčové slová:tradičná značka, privátna značka, kvalita, slepý test, Tesco

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene