Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikační číslo: 1645
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedoucí pracoviště - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty
     
Výuka
     
     
Publikace     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Zhodnotenie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
Autor: Ing. Veronika Horváthová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Mgr. Ivana Grežová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Zhodnotenie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
Abstrakt:
Cieľom práce je zhodnotiť používané nástroje marketingového mixu vo vybranom podniku a navrhnúť opatrenia na ich skvalitnenie. Teoretická časť práce charakterizuje a klasifikuje marketingový mix. Poukazuje na nástroje marketingového mixu ako sú produkt, cena, miesto a distribúcia, propagácia a niektoré ďalšie nástroje. Zaoberá sa nástrojmi komunikačného mixu ako sú reklama, Public Relations, podpora predaja, osobný predaj, priamy marketing a netradičné a nové nástroje. Náplňou vlastného skúmania je hodnotenie používaných nástrojov marketingového mixu v Hoteli Hubert v Nových Zámkoch. Metódami výskumu sú analýza, rozhovor a dotazník. Cieľom výskumu je zhodnotiť používané nástroje marketingového mixu v Hoteli Hubert a navrhnúť opatrenia na ich skvalitnenie. Výstupom práce sú vlastné návrhy na skvalitnenie používaných marketingových nástrojov.
Klíčová slova:
marketing, marketingový mix, propagácia, nástroje marketingového mixu, nástroje komunikačného mixu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně