Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identification number: 1645
University e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson          
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of the marketing mix tools in selected company
Written by (author):
Department:
Department of Languages (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:Mgr. Ivana Grežová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
Summary:
Cieľom práce je zhodnotiť používané nástroje marketingového mixu vo vybranom podniku a navrhnúť opatrenia na ich skvalitnenie. Teoretická časť práce charakterizuje a klasifikuje marketingový mix. Poukazuje na nástroje marketingového mixu ako sú produkt, cena, miesto a distribúcia, propagácia a niektoré ďalšie nástroje. Zaoberá sa nástrojmi komunikačného mixu ako sú reklama, Public Relations, podpora predaja, osobný predaj, priamy marketing a netradičné a nové nástroje. Náplňou vlastného skúmania je hodnotenie používaných nástrojov marketingového mixu v Hoteli Hubert v Nových Zámkoch. Metódami výskumu sú analýza, rozhovor a dotazník. Cieľom výskumu je zhodnotiť používané nástroje marketingového mixu v Hoteli Hubert a navrhnúť opatrenia na ich skvalitnenie. Výstupom práce sú vlastné návrhy na skvalitnenie používaných marketingových nástrojov.
Key words:marketing, marketingový mix, propagácia, nástroje marketingového mixu, nástroje komunikačného mixu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited