Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 1645
Univerzitný e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra jazykov (FEM)

     
Výučba
     
Projekty          Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Zhodnotenie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
Autor:
Ing. Veronika Horváthová
Pracovisko:
Vedúci práce:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Oponent:Mgr. Ivana Grežová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie nástrojov marketingového mixu vo vybranom podniku
Abstrakt:Cieľom práce je zhodnotiť používané nástroje marketingového mixu vo vybranom podniku a navrhnúť opatrenia na ich skvalitnenie. Teoretická časť práce charakterizuje a klasifikuje marketingový mix. Poukazuje na nástroje marketingového mixu ako sú produkt, cena, miesto a distribúcia, propagácia a niektoré ďalšie nástroje. Zaoberá sa nástrojmi komunikačného mixu ako sú reklama, Public Relations, podpora predaja, osobný predaj, priamy marketing a netradičné a nové nástroje. Náplňou vlastného skúmania je hodnotenie používaných nástrojov marketingového mixu v Hoteli Hubert v Nových Zámkoch. Metódami výskumu sú analýza, rozhovor a dotazník. Cieľom výskumu je zhodnotiť používané nástroje marketingového mixu v Hoteli Hubert a navrhnúť opatrenia na ich skvalitnenie. Výstupom práce sú vlastné návrhy na skvalitnenie používaných marketingových nástrojov.
Kľúčové slová:
marketing, marketingový mix, propagácia, nástroje marketingového mixu, nástroje komunikačného mixu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene