Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikační číslo: 1645
Univerzitní e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedoucí pracoviště - Katedra jazykov (FEM)

     
Výuka
     
     Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Nové trendy v marketingu a ich vplyv na správanie zákazníka
Autor:
Ing. Matúš Katrušin
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Nové trendy v marketingu a ich vplyv na správanie zákazníka
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je poukázať na nové trendy v marketingu a zistiť ich vplyv na zákazníka. Z nových trendov v marketingu sú v práci obsiahnuté práve tieto: ambush marketing, obsahový marketing, product placement, event marketing, skúsenostný marketing, pouličný marketing, storytelling marketing, prediktívny marketing, digitálny a lovemarks marketing Je rozdelená na dve časti, prvá teoretická časť obsahuje nové trendy v marketingu, ktoré sa objavili na trhu v posledných rokoch. Dozvieme sa v nej viac aj o spotrebiteľovi a spotrebiteľskom správaní. V praktickej časti sa zameriavame na splnenie cieľu a metodiky práce. Pozostáva z analýzy dotazníkového prieskumu zameraného na vplyv nových trendov v marketingu na zákazníka. Záver práce je zostavený z informácií získaných v teoretickej časti a praktickej časti ku ktorému sú pridané návrhy a odporúčania.
Klíčová slova:
obsahový marketing, product placement, event marketing, marketing, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, trendy, lovemarks marketing

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně