Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identification number: 1645
University e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Languages (FEM)

     
          
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
New trends in marketing and their impact on customer behaviour
Written by (author): Ing. Matúš Katrušin
Department: Department of Languages (FEM)
Thesis supervisor: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nové trendy v marketingu a ich vplyv na správanie zákazníka
Summary:
Cieľom tejto bakalárskej práce je poukázať na nové trendy v marketingu a zistiť ich vplyv na zákazníka. Z nových trendov v marketingu sú v práci obsiahnuté práve tieto: ambush marketing, obsahový marketing, product placement, event marketing, skúsenostný marketing, pouličný marketing, storytelling marketing, prediktívny marketing, digitálny a lovemarks marketing Je rozdelená na dve časti, prvá teoretická časť obsahuje nové trendy v marketingu, ktoré sa objavili na trhu v posledných rokoch. Dozvieme sa v nej viac aj o spotrebiteľovi a spotrebiteľskom správaní. V praktickej časti sa zameriavame na splnenie cieľu a metodiky práce. Pozostáva z analýzy dotazníkového prieskumu zameraného na vplyv nových trendov v marketingu na zákazníka. Záver práce je zostavený z informácií získaných v teoretickej časti a praktickej časti ku ktorému sú pridané návrhy a odporúčania.
Key words:
obsahový marketing, product placement, event marketing, marketing, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, trendy, lovemarks marketing

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited