Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identification number: 1645
 
Chief official - Department of Languages (FEM)

     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: Merchandising as an effective form of communication for selected retail
Written by (author): Ing. Patrik Mazan, DiS.
Department:
Thesis supervisor: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Opponent:PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Merchandising ako efektívna forma komunikácie vybraného maloobchodu
Summary:
Predmetom našej bakalárskej práce je zistiť vplyv merchandisingových aktivít maloobchodného podniku na nákupné správanie spotrebiteľa. Bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť a má štyri kapitoly. V teoretickej časti sa venujeme definovaniu základných pojmov, ktoré sa týkajú danej problematiky. V našej práci podrobne popisujeme maloobchodnú činnosť, základnými princípmi merchandisingu a rozmiestnením tovaru v predajni. Zameriame sa predovšetkým na analýzu merchandisingových aktivít, ktoré sú v našej práci kľúčovým bodom. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu chceme potvrdiť vplyv merchandisingových aktivít na nákupné správanie spotrebiteľa. Praktická časť je zameraná na aplikáciu a odporučenia merchandisingovej stratégie konkrétnej maloobchodnej jednotke, ktorou je spotrebné družstvo COOP Jednota v Nových Zámkoch.
Key words:
merchandising, merchandisér, usporiadanie predajne, maloobchod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited