Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identification number: 1645
University e-mail: lubomira.moravcova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Integrate talent management as an essential part of the human resources strategy
Written by (author): Ing. Filip Kajan
Department: Department of Languages (FEM)
Thesis supervisor:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Opponent:
Ing. Jana Kozáková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Summary:
Cieľom tejto diplomovej práce je integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa skladá z poznatkov riadenia ľudských zdrojov a určenia teoretických pojmov ako je talent, talent manažment, proces talent manažmentu (identifikácia a získavanie, rozvíjanie, udržiavanie a motivovanie), ktoré som čerpal od autorov domácej a zahraničnej literatúry. Praktická časť je zameraná na spoločnosť z bankového sektora, a to, ako tam prebieha celý proces talent manažmentu. V tejto práci bol zostavený aj dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na vnímanie talent manažmentu zamestnancami spoločnosti. Na základe výsledkov z dotazníkového prieskumu boli vypracované návrhy a odporúčania, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu riadenia talentovaných zamestnancov v spoločnosti z bankového sektora.
Key words:talent, talent manažment , proces talent manažmentu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited