Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Identifikační číslo: 1645
 
odborná asistentka - Katedra jazykov (FEM)
Vedoucí pracoviště - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty
     
Výuka
     
     Publikace          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Autor: Ing. Filip Kajan
Pracoviště:
Vedoucí práce: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce je integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa skladá z poznatkov riadenia ľudských zdrojov a určenia teoretických pojmov ako je talent, talent manažment, proces talent manažmentu (identifikácia a získavanie, rozvíjanie, udržiavanie a motivovanie), ktoré som čerpal od autorov domácej a zahraničnej literatúry. Praktická časť je zameraná na spoločnosť z bankového sektora, a to, ako tam prebieha celý proces talent manažmentu. V tejto práci bol zostavený aj dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na vnímanie talent manažmentu zamestnancami spoločnosti. Na základe výsledkov z dotazníkového prieskumu boli vypracované návrhy a odporúčania, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu riadenia talentovaných zamestnancov v spoločnosti z bankového sektora.
Klíčová slova:
talent, talent manažment , proces talent manažmentu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně