Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Ján Novák, PhD.
Identification number: 1646
University e-mail: jan.novak1 [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Physics (TF)

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Balážová
Spracovanie technického odpadu
May 2012
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matej Barantal
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
April 2020
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Beňo
Konštrukcia a vlastnosti energetických jadrových reaktorov
April 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Martin Berczy
Konštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorov
April 2019
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Czanik
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
April 2017
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Ing. Mário Czanik
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
April 2017
Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Viera Dacejová
Konštrukcia a vlastnosti pneumatík
April 2017
Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Viera Dacejová
Konštrukcia a vlastnosti pneumatík
April 2019
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Debrecíni
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
April 2017
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denisa Dzurikaninová
Fyzikálne vlastnosti uhlíkových nanorúrok
April 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Fabian
Meranie dielektrických vlastností pohánky
April 2013
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Fialka
Zníženie spotreby elektrickej energie vo verejnom osvetlení
April 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tibor Fidler
Mechanické a fyzikálne vlastnosti kalených súčiastok
July 2011Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Galková
Skúmanie mechanických vlastností zatepľovacích materiálov
April 2018
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Gömöry
Meranie dielektrických vlastností hrachu siateho
April 2013
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ján Hitka
Meranie relatívnej permitivity zŕn kukurice
April 2013
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Hlinka
Konštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorov
April 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Holka
Meranie elektrických vlastností technických materiálov
April 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Chromý
Analýza zmien vo vzťahu k prechodu z normy ISO 9001: 2008 na normu ISO 9001: 2015
April 2018Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rudolf Jakab
Meranie dielektrických vlastností celozrnnej múky
May 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Rudolf Jakab
Skúmanie závislosti stratového činiteľa zŕn ovsa od vlhkosti vzoriek
April 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Adrián Jančo
Obnoviteľné zdroje energie - využitie veternej energie
April 2014
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ľuboš Javorček
Konštrukcia a vlastnosti palivových článkov
April 2020
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavol Kazán
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
April 2020Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Kazán
Paroplynová elektráreň - súčasné využitie v SR
April 2018
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Klučka
Meranie elektrických vlastností repky olejnej
May 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Kollár
Konštrukcia a vlastnosti elektrických rozvodných sietí
April 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Korec
Skúmanie závislosti relatívnej permitivity biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
April 2020
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Košút
Návrh meracieho reťazca pre meranie vybraných fyzikálnych vlastností biologických materiálov
April 2019Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Krnčan
Konštrukcia a vlastnosti spaľovacích motorov
April 2017
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Kurucz
Skúmanie závislosti relatívnej permitivity zŕn ovsa od vlhkosti vzoriek
April 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Laca
Spracovanie elektrotechnického odpadu
May 2012
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Lucia Manduchová
Meranie elektrických vlastností ľanových semien
May 2012
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Mesároš
Meranie elektrických vlastností hrachu siateho
April 2013
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Mesároš
Spôsoby využitia slnečnej energie
May 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adrián Mészáros
Mechanické a fyzikálne vlastnosti ložísk
May 2012
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Daniel Mészáros
Problematika komplexnej recyklácie komunálneho odpadu
April 2016Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Mlinarcsik
Meracie techniky pre elektrické vlastnosti materiálov
April 2020Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Moravčík
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
April 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Moronga
Skúmanie závislosti stratového činiteľa zŕn pohánky od vlhkosti vzoriek
April 2013
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Mošat
Meranie dielektrických vlastností ryže siatej
May 2012
Displaying the final thesis
42.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Filip Murín
Fyzikálne vlastnosti uhlíkových nanomateriálov
April 2018
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Branislav Orša
Meracie techniky pre elektrické vlastnosti dielektrických materiálov
April 2020Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Pálfy
Spacovanie toxického odpadu
May 2012Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aleksandra Petrović
Porovnanie fyzikálnych metód pre hodnotenie kvality biopalív z pohľadu biologickej odbúrateľnosti
May 2016
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Branislav Ratulovský
Skúmanie závislosti relatívnej permitivity biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
April 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominik Rybák
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
April 2020
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Sakman
Fyzikálne vlastnosti nanomateriálov
April 2017
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Sepeši
Meranie dielektrických vlastností biologických materiálov
May 2010
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Sepeši
Skúmanie závislosti stratového činiteľa zŕn prosa od vlhkosti vzoriek
April 2013
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Lukáš Schultz
Konštrukcia a vlastnosti chladiacich zariadení
April 2017Displaying the final thesis
52.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ing. Michal Skala
Obnoviteľné zdroje energie - využitie veternej energie
August 2011
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Skala
Obnoviteľné zdroje energie - využitie veternej energie
April 2013
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Skokan
Skúmanie závislosti stratového činiteľa biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
April 2014
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Solčiansky
Návrh plazmového reproduktoru
April 2014
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Milan Spišák
Skúmanie závislosti konduktivity zŕn prosa od vlhkosti vzoriek
April 2013Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Szaszko
Meranie zmien vlastností motorového oleja vplyvom času
April 2019
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ernest Szigl
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
April 2018
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Aurel Sztraka
Možnosti využitia nevyužívaných a úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióne
April 2018
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Šulek
Mechanické vlastnosti peliet
April 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Peter Šušol
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
April 2017
Displaying the final thesis
62.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Peter Šušol
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
April 2017Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Takács
Možnosti využitia duálnych snímačov
April 2014
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Ternény
Zvyšovanie bezpečnosti v obchodnom reťazci
April 2017
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristián Tinák
Proces výroby biomazív
April 2016Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Tomáš Tomka
Konštrukcia a vlastnosti palivových článkov
April 2020
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Urban
Bezpečnosť pri práci s motorovým vozíkom vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Varga
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
April 2017
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Barbora Vazovanová
Vplyv fyzikálnych faktorov výrobnej linky na pracovné podmienky vo vybranom podniku
April 2013Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Vendégh
Skúmanie vplyvu zmiešavania olejov na fyzikálne vlastnosti
April 2020
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Vendlek
Ekologický význam obnovitelných zdrojov energie a možnosti ich využitia na Slovensku
May 2012
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Richard Vereš
Meranie elektrických vlastností sézamových semien
May 2012
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Sabina Veselková
Konštrukcia a vlastnosti automobilových pneumatík
April 2014
Displaying the final thesis
74.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lukáš Vlček
Konštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorov
April 2020
Displaying the final thesis
75.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Andrej Vrabec
Konštrukcia a vlastnosti palivových článkov
April 2016Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Zíka
Povinnosti bezpečnostného technika vo vybranom podniku
April 2014Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Žigo
Paroplynová elektráreň - súčasné využitie v SR
April 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress