Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Ján Novák, PhD.
Identifikačné číslo: 1646
Univerzitný e-mail: jan.novak1 [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Balážová
Spracovanie technického odpadu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matej Barantal
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Beňo
Konštrukcia a vlastnosti energetických jadrových reaktorov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Martin Berczy
Konštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Czanik
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Mário Czanik
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Viera Dacejová
Konštrukcia a vlastnosti pneumatík
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Viera Dacejová
Konštrukcia a vlastnosti pneumatík
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Debrecíni
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Dzurikaninová
Fyzikálne vlastnosti uhlíkových nanorúrok
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Fabian
Meranie dielektrických vlastností pohánky
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Fialka
Zníženie spotreby elektrickej energie vo verejnom osvetlení
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tibor Fidler
Mechanické a fyzikálne vlastnosti kalených súčiastok
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Galková
Skúmanie mechanických vlastností zatepľovacích materiálov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Gömöry
Meranie dielektrických vlastností hrachu siateho
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Hitka
Meranie relatívnej permitivity zŕn kukurice
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Hlinka
Konštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Holka
Meranie elektrických vlastností technických materiálov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Chromý
Analýza zmien vo vzťahu k prechodu z normy ISO 9001: 2008 na normu ISO 9001: 2015
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rudolf Jakab
Meranie dielektrických vlastností celozrnnej múky
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rudolf Jakab
Skúmanie závislosti stratového činiteľa zŕn ovsa od vlhkosti vzoriek
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrián Jančo
Obnoviteľné zdroje energie - využitie veternej energie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ľuboš Javorček
Konštrukcia a vlastnosti palivových článkov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Pavol Kazán
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Kazán
Paroplynová elektráreň - súčasné využitie v SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Klučka
Meranie elektrických vlastností repky olejnej
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Kollár
Konštrukcia a vlastnosti elektrických rozvodných sietí
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matúš Korec
Skúmanie závislosti relatívnej permitivity biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Košút
Návrh meracieho reťazca pre meranie vybraných fyzikálnych vlastností biologických materiálov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Krnčan
Konštrukcia a vlastnosti spaľovacích motorov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Kurucz
Skúmanie závislosti relatívnej permitivity zŕn ovsa od vlhkosti vzoriek
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Laca
Spracovanie elektrotechnického odpadu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lucia Manduchová
Meranie elektrických vlastností ľanových semien
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Mesároš
Meranie elektrických vlastností hrachu siateho
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Mesároš
Spôsoby využitia slnečnej energie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrián Mészáros
Mechanické a fyzikálne vlastnosti ložísk
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Daniel Mészáros
Problematika komplexnej recyklácie komunálneho odpadu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tomáš Mlinarcsik
Meracie techniky pre elektrické vlastnosti materiálov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Moravčík
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Moronga
Skúmanie závislosti stratového činiteľa zŕn pohánky od vlhkosti vzoriek
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Mošat
Meranie dielektrických vlastností ryže siatej
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Filip Murín
Fyzikálne vlastnosti uhlíkových nanomateriálov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Branislav Orša
Meracie techniky pre elektrické vlastnosti dielektrických materiálov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Pálfy
Spacovanie toxického odpadu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Aleksandra Petrović
Porovnanie fyzikálnych metód pre hodnotenie kvality biopalív z pohľadu biologickej odbúrateľnosti
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Ratulovský
Skúmanie závislosti relatívnej permitivity biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominik Rybák
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Sakman
Fyzikálne vlastnosti nanomateriálov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Sepeši
Meranie dielektrických vlastností biologických materiálov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Sepeši
Skúmanie závislosti stratového činiteľa zŕn prosa od vlhkosti vzoriek
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Schultz
Konštrukcia a vlastnosti chladiacich zariadení
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Michal Skala
Obnoviteľné zdroje energie - využitie veternej energie
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Skala
Obnoviteľné zdroje energie - využitie veternej energie
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Skokan
Skúmanie závislosti stratového činiteľa biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Solčiansky
Návrh plazmového reproduktoru
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Milan Spišák
Skúmanie závislosti konduktivity zŕn prosa od vlhkosti vzoriek
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Szaszko
Meranie zmien vlastností motorového oleja vplyvom času
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ernest Szigl
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Aurel Sztraka
Možnosti využitia nevyužívaných a úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióne
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Šulek
Mechanické vlastnosti peliet
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Šušol
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Šušol
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Takács
Možnosti využitia duálnych snímačov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Ternény
Zvyšovanie bezpečnosti v obchodnom reťazci
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristián Tinák
Proces výroby biomazív
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Tomáš Tomka
Konštrukcia a vlastnosti palivových článkov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Urban
Bezpečnosť pri práci s motorovým vozíkom vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Varga
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Vazovanová
Vplyv fyzikálnych faktorov výrobnej linky na pracovné podmienky vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Vendlek
Ekologický význam obnovitelných zdrojov energie a možnosti ich využitia na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Vereš
Meranie elektrických vlastností sézamových semien
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sabina Veselková
Konštrukcia a vlastnosti automobilových pneumatík
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Vlček
Konštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Andrej Vrabec
Konštrukcia a vlastnosti palivových článkov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Zíka
Povinnosti bezpečnostného technika vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Žigo
Paroplynová elektráreň - súčasné využitie v SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná