Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Ján Novák, PhD.
Identifikačné číslo: 1646
Univerzitný e-mail: jan.novak1 [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra fyziky (TF)

Kontakty     
     
Výučba     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavZáverečná prácaPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Balážová
Spracovanie technického odpadu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Barantal
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marek Beňo
Konštrukcia a vlastnosti energetických jadrových reaktorov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Berczy
Konštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Czanik
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Mário Czanik
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Viera Dacejová
Konštrukcia a vlastnosti pneumatík
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Viera Dacejová
Konštrukcia a vlastnosti pneumatík
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Debrecíni
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Dzurikaninová
Fyzikálne vlastnosti uhlíkových nanorúrok
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Fabian
Meranie dielektrických vlastností pohánky
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Fialka
Zníženie spotreby elektrickej energie vo verejnom osvetlení
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Tibor Fidler
Mechanické a fyzikálne vlastnosti kalených súčiastok
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Galková
Skúmanie mechanických vlastností zatepľovacích materiálov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Gömöry
Meranie dielektrických vlastností hrachu siateho
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Hitka
Meranie relatívnej permitivity zŕn kukurice
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Hlinka
Konštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Holka
Meranie elektrických vlastností technických materiálov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Chromý
Analýza zmien vo vzťahu k prechodu z normy ISO 9001: 2008 na normu ISO 9001: 2015
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rudolf Jakab
Meranie dielektrických vlastností celozrnnej múky
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rudolf Jakab
Skúmanie závislosti stratového činiteľa zŕn ovsa od vlhkosti vzoriek
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Adrián Jančo
Obnoviteľné zdroje energie - využitie veternej energie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ľuboš Javorček
Konštrukcia a vlastnosti palivových článkov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Kazán
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Kazán
Paroplynová elektráreň - súčasné využitie v SR
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Klučka
Meranie elektrických vlastností repky olejnej
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Kollár
Konštrukcia a vlastnosti elektrických rozvodných sietí
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Korec
Skúmanie závislosti relatívnej permitivity biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Košút
Návrh meracieho reťazca pre meranie vybraných fyzikálnych vlastností biologických materiálov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Krnčan
Konštrukcia a vlastnosti spaľovacích motorov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Kurucz
Skúmanie závislosti relatívnej permitivity zŕn ovsa od vlhkosti vzoriek
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Laca
Spracovanie elektrotechnického odpadu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Lucia Manduchová
Meranie elektrických vlastností ľanových semien
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Mesároš
Meranie elektrických vlastností hrachu siateho
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Mesároš
Spôsoby využitia slnečnej energie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adrián Mészáros
Mechanické a fyzikálne vlastnosti ložísk
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Daniel Mészáros
Problematika komplexnej recyklácie komunálneho odpadu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Mlinarcsik
Meracie techniky pre elektrické vlastnosti materiálov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adrián Moravčík
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Moronga
Skúmanie závislosti stratového činiteľa zŕn pohánky od vlhkosti vzoriek
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Mošat
Meranie dielektrických vlastností ryže siatej
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Filip Murín
Fyzikálne vlastnosti uhlíkových nanomateriálov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Branislav Orša
Meracie techniky pre elektrické vlastnosti dielektrických materiálov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Pálfy
Spacovanie toxického odpadu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Aleksandra Petrović
Porovnanie fyzikálnych metód pre hodnotenie kvality biopalív z pohľadu biologickej odbúrateľnosti
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Ratulovský
Skúmanie závislosti relatívnej permitivity biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Rybák
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Sakman
Fyzikálne vlastnosti nanomateriálov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lukáš Sepeši
Meranie dielektrických vlastností biologických materiálov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Sepeši
Skúmanie závislosti stratového činiteľa zŕn prosa od vlhkosti vzoriek
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Lukáš Schultz
Konštrukcia a vlastnosti chladiacich zariadení
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Michal Skala
Obnoviteľné zdroje energie - využitie veternej energie
august 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Skala
Obnoviteľné zdroje energie - využitie veternej energie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Skokan
Skúmanie závislosti stratového činiteľa biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Solčiansky
Návrh plazmového reproduktoru
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Milan Spišák
Skúmanie závislosti konduktivity zŕn prosa od vlhkosti vzoriek
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Tomáš Szaszko
Meranie zmien vlastností motorového oleja vplyvom času
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ernest Szigl
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Aurel Sztraka
Možnosti využitia nevyužívaných a úhorom ležiacich pôd vo vybranom regióne
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Šulek
Mechanické vlastnosti peliet
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Šušol
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Peter Šušol
Meranie elektrických vlastností biologických materiálov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Takács
Možnosti využitia duálnych snímačov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Ternény
Zvyšovanie bezpečnosti v obchodnom reťazci
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristián Tinák
Proces výroby biomazív
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Tomka
Konštrukcia a vlastnosti palivových článkov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Urban
Bezpečnosť pri práci s motorovým vozíkom vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Varga
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Vazovanová
Vplyv fyzikálnych faktorov výrobnej linky na pracovné podmienky vo vybranom podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Vendégh
Skúmanie vplyvu zmiešavania olejov na fyzikálne vlastnosti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Vendlek
Ekologický význam obnovitelných zdrojov energie a možnosti ich využitia na Slovensku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Vereš
Meranie elektrických vlastností sézamových semien
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Sabina Veselková
Konštrukcia a vlastnosti automobilových pneumatík
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lukáš Vlček
Konštrukcia a vlastnosti elektrických akumulátorov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Andrej Vrabec
Konštrukcia a vlastnosti palivových článkov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Zíka
Povinnosti bezpečnostného technika vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Žigo
Paroplynová elektráreň - súčasné využitie v SR
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná