Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Identification number: 1647
University e-mail: olga.rohacikova [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Faculty of European Studies and Regional Development
associate professor CSc./PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Dean - Faculty of European Studies and Regional Development
 
External colleague - Department of Regional and Rural Development (FESRD)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Agricultural land protection - the case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Takáč, Ivan -- Rumanovská, Ľubica -- Roháčiková, Oľga -- Lazíková, Zuzana
Agricultural land protection - the case of Slovakia. In Economy & Business. 13, (2019), p. 385--398. ISSN 1314-7242.
AECVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
2.Študijná príručka 2019-2020: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Roháčiková, Oľga -- Pauková, Žaneta -- Dalkovičová, Veronika -- Gajdošová, Monika
Študijná príručka 2019-2020: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Nitra  : (2019), ISBN 978-80-552-2045-1. URL: http://ves.uniag.sk/files/pdf/vt42ag7m7n80s8meqgrleaiurcsq91.pdf.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
3.University and Practice - Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra
Jarábková, Jana -- Chreneková, Marcela -- Roháčiková, Oľga
University and Practice - Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In Quality Innovation Prosperity. 23, 1 (2019), p. 136--154. ISSN 1335-1745.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.