Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1651
Univerzitný e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Adamička
Biohospodárstvo ako zabezpečenie udržateľnej poľnohospodárskej produkcie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Adamička
Evaluating the development of export and import of agrarian commodities of Slovak Republic
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nikola Baniarová
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Benkovič
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Benkovič
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Beszédeš
Bio-economy as a European Perspective
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Environmental Implications of Agriculture in Bio-Economy Context
október 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Bullová, PhD.
The financial performance evaluation of selected company
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Cibulková
Innovative approaches of measuring business performance
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Nicole Csető
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Čeryová, PhD.
Break-even point analýza vybraného podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Dominika Čeryová, PhD.
Zhodnotenie vývoja a efektívnosti investícií obnoviteľných zdrojov energií
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Detko
Analýza obnoviteľných zdrojov energie a ich využitia v meniacich sa podmienkach krajín EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miluška Dinja
Náklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denis Fabo
Assets and Capital structure of selected company
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Funtová
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Gajdošová
Finančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Gajdošová
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Lucia Godišová
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Hercegová
Analýza obnoviteľných zdrojov a ich využívania v meniacich sa podmienkach krajín EÚ
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Hládeková
Bio-ekonomika ako nová výzva Európy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erika Horňáková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Hrdinová
Optimalizácia kapitálovej štruktúry podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Hudák
Assets and Capital Structure of Selected Company
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Marek Hudák
Assets and Capital Structure of Selected Company
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Jánošík
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Jurík
Bio-economy ensuring sustainable agricultural production
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Kochanová
Moderné metódy merania výkonnosti podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kováčik
Produkcia biomasy a obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Kumi
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Kyšová
Optimalizácia kapitálovej štruktúry vybraného podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Labudová
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Lenčéšová
Structural Breaks and Long-Run Trends in Commoddity Prices
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Letková
Break-even point analýza vybraného podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Majerechová
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Matyašovičová
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Mesárošová
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Mészáros
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Michalik
Metódy merania výkonnosti podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Michalik
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: René Mlynarczyk
Metódy merania výkonnosti podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Morová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrícia Mušková
Náklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Niňajová
Metódy merania výkonnosti podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Ozoroczyová
Bio-ekonomika ako nová výzva Európy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Padychová
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Nikoleta Parčiová
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Yuliia Pokotylo
Agriculture in Bio-economy context.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Salenková
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Salitriková
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Laura Stanová
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Šišková
Innovative approaches of measuring business performance
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Šumichrastová
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikoleta Valachová
Metódy merania výkonnosti podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikoleta Valachová
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Filip Valentíni
Determinácia výkonnosti podnikov s aplikáciou moderných metód hodnotenia finančnej výkonnosti
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Vincencová
Náklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Vincúrová
Break-even point analýza vybraného podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radmila Závodyová
Optimalizácia kapitálovej štruktúry podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná