Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1651
Univerzitný e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
Prodekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

     
Absolvent
     
Výučba     Projekty     
     Orgány
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Adamička
Biohospodárstvo ako zabezpečenie udržateľnej poľnohospodárskej produkcie
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dominik Adamička
Evaluating the development of export and import of agrarian commodities of Slovak Republic
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Nikola Baniarová
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Benkovič
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Benkovič
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Beszédeš
Bio-economy as a European Perspective
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tatiana Bullová, PhD.
Environmental Implications of Agriculture in Bio-Economy Context
október 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tatiana Bullová, PhD.
The financial performance evaluation of selected company
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Cibulková
Innovative approaches of measuring business performance
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Nicole Csető
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Detko
Analýza obnoviteľných zdrojov energie a ich využitia v meniacich sa podmienkach krajín EÚ
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miluška Dinja
Náklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denis Fabo
Assets and Capital structure of selected company
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Funtová
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Gajdošová
Finančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Petra Gajdošová
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lucia Godišová
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrícia Hercegová
Analýza obnoviteľných zdrojov a ich využívania v meniacich sa podmienkach krajín EÚ
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Hládeková
Bio-ekonomika ako nová výzva Európy
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erika Horňáková
Finančno-ekonomická analýza vybraného podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lenka Hrdinová
Optimalizácia kapitálovej štruktúry podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Hudák
Assets and Capital Structure of Selected Company
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Marek Hudák
Assets and Capital Structure of Selected Company
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marek Jánošík
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Jurík
Bio-economy ensuring sustainable agricultural production
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Kochanová
Moderné metódy merania výkonnosti podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kováčik
Produkcia biomasy a obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach SR
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Kumi
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Katarína Kyšová
Optimalizácia kapitálovej štruktúry vybraného podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Labudová
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Lenčéšová
Structural Breaks and Long-Run Trends in Commoddity Prices
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslava Letková
Break-even point analýza vybraného podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Lucia Matyašovičová
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michaela Mesárošová
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Mészáros
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Michalik
Metódy merania výkonnosti podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Michalik
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: René Mlynarczyk
Metódy merania výkonnosti podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Morová
Finančno-ekonomická analýza vybraného podnikateľského subjektu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Patrícia Mušková
Náklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Nikola Niňajová
Metódy merania výkonnosti podniku
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Ozoroczyová
Bio-ekonomika ako nová výzva Európy
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Padychová
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Nikoleta Parčiová
Analýza výsledku hospodárenia vo vybranom podniku.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Yuliia Pokotylo
Agriculture in Bio-economy context.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Salenková
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Kristína Salitriková
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Laura Stanová
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku.
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marcela Šišková
Innovative approaches of measuring business performance
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Šumichrastová
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Nikoleta Valachová
Metódy merania výkonnosti podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikoleta Valachová
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Filip Valentíni
Determinácia výkonnosti podnikov s aplikáciou moderných metód hodnotenia finančnej výkonnosti
september 2021
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Vincencová
Náklady kapitálu a optimálna kapitálová štruktúra v podmienkach vybraného podniku
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Vincúrová
Break-even point analýza vybraného podniku
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Radmila Závodyová
Optimalizácia kapitálovej štruktúry podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná