Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Property and capital equipment of the company
Written by (author): Bc. Lucia Funtová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
Summary:Každý podnikateľský subjekt potrebuje ku svojej podnikateľskej činnosti disponovať majetkom a kapitálom. Je dôležité, aby sme v podniku venovali obom zložkám veľkú pozornosť, kvôli zhodnoteniu finančného zdravia podniku. Cieľom bakalárskej práce "Majetková a kapitálová vybavenosť podniku" je popis a analýza majetkovej a kapitálovej štruktúry v Poľnohospodárskom družstve Senica. V danej bakalárskej práci si popíšeme finančnú analýzu daného podniku pomocou pomerových ukazovateľov, a to konkrétne pomocou ukazovateľov aktivity, likvidity, rentability a zadlženosti. V teoretickej časti popíšem majetok a kapitál. V praktickej časti najskôr predstavím podnik a následne vyhodnotím finančnú analýzu podniku, kde popíšem zhodnotenie daných ukazovateľov.
Key words:Kapitál, Majetok, Finančná analýza, Pomerové ukazovatele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited