Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1651
Univerzitný e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra ekonomiky (FEM)
dekanát - centrum - Fakulta ekonomiky a manažmentu
Prodekanka - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
Autor: Bc. Lucia Matyašovičová
Pracovisko: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedúci práce: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Oponent:Ing. Ivana Váryová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza vývoja výsledku hospodárenia vo vybranom podniku
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberala analýzou výsledku hospodárenia v podniku a zhodnotením činiteľov, ktoré sa podieľajú na jeho tvorbe. Začiatok práce je venovaný teoretickému spresneniu danej problematiky prostredníctvom názorov jednotlivých autorov. Táto časť práce charakterizuje základné pojmy, ich členenie, výsledky a vplyv na vyčíslenie výsledku hospodárenia. V ďalšej časti sme analyzovali faktory, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia v podniku, hlavne náklady, výnosy a vzťahy medzi nimi za jednotlivé roky 2013 - 2015. Charakterizovali sme rôzne metódy analýzy výsledku hospodárenia a finančné ukazovatele spojené s výsledkom hospodárenia. Údaje na spracovanie bakalárskej práce sme čerpali z účtovnej závierky. V závere sme zhodnotili zistené skutočností a vyjadrili naše návrhy a odporúčania.
Kľúčové slová:náklady, výkaz ziskov a strát, analýza, rentabilita, nákladovosť, výnosy, výsledok hospodárenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene