Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Asset and Capital Structure of Company
Written by (author): Ing. Mária Salenková
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
Summary:Diplomová práca sa zaoberá analýzou majetkovej a kapitálovej vybavenosti vybraného podniku. Cieľom práce je teda zhodnotiť a kvantifikovať majetkovú a kapitálovú štruktúru daného podniku a stanoviť optimálnu kapitálovú štruktúru prostredníctvom priemerného nákladu na kapitál. Prvá časť práce je zameraná na teoretické vymedzenie základných pojmov týkajúcich sa danej témy ako majetok, kapitál, majetková a kapitálová štruktúra. Táto časť obsahuje aj klasifikáciu jednotlivých druhov majetku a kapitálu a spôsoby stanovenia optimálnej kapitálovej štruktúry. V ďalšej časti práce sa venujeme využitím metód porovnávania a analýzy, samotnému zhodnoteniu majetkovej a kapitálovej vybavenosti vybraného podniku, ktorým je AGH-N Nevidzany, s.r.o. v Červenom Hrádku. Majetkovú a kapitálovú štruktúru daného podniku sme skúmali a kvantifikovali využitím pomerových finančných ukazovateľov a na určenie optimálnej kapitálovej štruktúry sme použili stavebnicové modely. V závere sumarizujeme stav majetkovej a kapitálovej vybavenosti vo vybranom podniku, určujeme silné a slabé stránky a navrhujeme vhodné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Key words:majetok, kapitál, kapitálová štruktúra, firma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited