Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Identification number: 1651
University e-mail: natalia.turcekova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Economics (FEM)
dekanát - centrum - Faculty of Economics and Management
Vice-dean - Faculty of Economics and Management

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modern Methods of Measuring Business Performance
Written by (author): Ing. Michaela Kochanová
Department: Department of Economics (FEM)
Thesis supervisor: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné metódy merania výkonnosti podniku
Summary:Medzi základné finančné ukazovatele, ktorými spoločnosti merajú svoju výkonnosť patrí zisk, obrat či podiel na trhu. Tieto tradičné ukazovatele už nie sú v súčasnosti postačujúce, nakoľko sa do popredia dostávajú moderné prístupy, ktoré sa nazývajú i metódy 4. generácie. Mnoho veľkých spoločností presadzuje štýl riadenia zameraný na tvorbu hodnoty pre vlastníkov a rast hodnoty podniku. Tento štýl v sebe zahŕňa strategické plánovanie, meranie výkonnosti a odmeňovanie vedúcich pracovníkov. Cieľom predloženej diplomovej práce je zhodnotenie finančnej výkonnosti podniku Magna Slovteca, s.r.o. a porovnanie tradičných a moderných ukazovateľov. Prvá časť práce je venovaná problematike merania a hodnotenia finančnej výkonnosti s.r.o.. V praktickej časti je finančná analýza pomocou tradičných a moderných ukazovateľov. Spomedzi viacerých moderných ukazovateľov sme sa rozhodli aplikovať ukazovateľ EVA a CFROI. Na základe zistených výsledkov z tejto diplomovej práce odporúčame vedeniu s.r.o., aby zvážili možnosť sledovať i finančnú výkonnosť pomocou moderných ukazovateľov EVA a CFROI.
Key words:finančná výkonnosť, tradičné ukazovatele, EVA, CFROI, Value Based Management

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited